ساختمان پلاکت ، قسمت دوم

1394/11/09

ساختمان پلاکت -قسمت دوم

ساختمان پلاکتساختمان پلاکت - گرانولهای پلاکتی

پلاکتها 4 نوع گرانول دارند و عبارتند از
1. گرانول آلفا
2. گرانول دلتا
3. گرانول لیزوزومی
4. گرانول میکروپراکسیزوم


1-گرانولهای الفا

بزرگترین گرانول پلاکت

اندازه 300-500 نانومتر به تعداد 80 عدد

گرانولهای آزروفیل هستن.

محتویات گرانول آلفا و عملکردشون عبارتند از:
1. تجمع پلاکتی: فیبرینوژن، vwfو فیبرونکتین
2. آنژیوژنژ: PDGF، VEGF
3. انعقاد: فیبرینوژن، فاکتور 5 و TFPI
4. فعالیت سلول انعقادی: TGFB
5. آنتی بادی: IgG
6. تجمع برگشت ناپذیر پلاکتی: ترومبوسپوندین
7. فیبرینولیز: مهار کننده فعال کننده پلاسمینوژن یک (PAI-1a) و آلفا -2 آنتی پلاسمین
8. فاکتورهای رشد: PDGF, FGF, HGF, IGF-1, EGF
9. فاکتورهای فراخوانی لکوسیتها: فاکتور 4 پلاکتی، RANTES, B-TG و SDF-1
10. تجزیه ماتریکس: MMP-2
11. پروتئینهای غشایی: p-selectin , CD40L و GP IIb/ IIIa
12. پروتئازها مثل پروتئاز انکسین 2


نقص این گرانولها: سندرم پلاکت خاکستری(GPS)


2-گرانول دلتا

بهش گرانول متراکم یا گرانول چشم گاوی هم میگن.

این گرانولها Ca دارن و چون الکترونها از Ca عبور نمیکنن سیاه دیده میشن درحالیکه اطراف گرانول بی رنگه و به اون چشم گاوی میگن.

اندازه: 200-300 نانومتر و تعداد 9-5 در هر پلاکت.

محتویات گرانولهای دلتا

1. موادی که از پلاسما جذب میشن مثل کلسیم وسروتونین
2. توسط پلاکت ساخته میشن مثل ADP, ATP و GDP

ADP به دو صورت 1-متابولیک در سیتوپلاسم پلاکت وجود داره و نقش در تولید انرژی داره.2- غیرمتابولیک در گرانولهای دلتا وجود داره و نقش در تجمع پلاکتی داره

نسبت ADP به ATP تو گرانولهای دلتا دوسون و در سیتوپلاسم یک سوم است.

غشای گرانولهای متراکم دارای پروتئینهای لیزوزومی، پروتئین غشایی مرتبط با لیزوزوم (LAMP-2)، گرانولوفیزین ( CD63) و سلکتین p و GPIIb/IIIa است.


نقص این گرانولها: سندرم هرمانوفسكي پودلاک (HPS)، ويسكوت آلدریج (WAS)،
ترومبوسیتوپنی توام با فقدان رادیوس( TAR) سندرم چدیاک هیگاشی (CHS) و گریسلی


3- گرانول های لیزوزومی:


اندازه: 175-200 نانومتر و محتويات آن شامل اسید هیدرولاز (شاخص)، بتاگلوکورونیداز، کاتپسین، آریل سولفاتاز، کلاژناژ و الاستاز


4-گرانولهای میکروپراکسیداز:


اندازه: 90نانومتر و کوچکترین گرانول پلاکتهاست.

محتویات: آسیل کوآنزیم A و دی هیدروکسی استن فسفات آسیل ترانسفراز و کاتالاز

نقش: متابولیسم لیپیدها، سنتز پلاسمالوژن و فاکتور فعال کننده پلاکتی، تجزیه H2O2

پراکسیداز مثبت هستند.

نقص این گرانولها: سندرم Zellger


منبع: کانال تلگرام هماتولوژی

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران