مروری بر هموستاز خون

1394/11/09

مروری بر هموستاز

 

 

 مروری بر هموستاز خون

 


هموستاز از دو بخش heme به معنی خون و stasis به معنی توقف تشکیل شده و در کل به معنای توقف خونریزی است.
هموستاز: به مجموع اعمال فیزیولوژیکی که موجب توقف خونریزی میشه هموستاز اطلاق میشه.


فاکتورهای متعددی در فرایند هموستاز نقش دارن که عبارتنداز:
1. فاکتورهای انعقادی که در تشکیل لخته شرکت میکنن.
2. فیبرینولیز که موجب لیز لخته تشکیل شده میشن.
3. پروتئین های ضد انعقادی و تنظیم کننده
4. سیستم عروقی، پلاکتها، گرانولوسیتها و مونوسیتها


هموستاز به دو مرحله هموستاز اولیه و ثانویه تقسیم میشه. در هموستاز اولیه سیستم عروقی و پلاکتها نقش دارن درحالیکه در هموستاز ثانویه فاکتورهای انعقادی فعالیت دارن.


درهموستاز اولیه با مشارکت سیستم عروقی و پلاکتها میخ پلاکتی تشکیل میشه و خونریزی بصورت موقت بند میاد.


در هموستاز ثانویه دراثر فعالیت فاکتورهای انعقادی روی میخ پلاکتی رشته های نامحلول فیبرین تشکیل میشه و موجب استحکام میخ پلاکتی و توقف کامل خونریزی میشه.


بطور کلی هموستاز اولیه زودتر فعال میشه ولی ضعیفتر از هموستاز ثانویه هست و عملکرد هر مرحله مستقل است و اختلال در هر مرحله موجب اختلال در مرحله بعدی نمیشه.


اختلال در اجزای هموستاز اولیه منجر به خونریزی سطحی، پوستی، مخاطی، پتشی و 3پورپورا میشه درحالیکه اختلال در اجزای هموستاز ثانویه موجب خونریزی عمقی بصورت هم آرتروز و خونریزی عضلات و هماتوم میشه.


روند کلی هموستاز:
1. دراثر آسیب عروقی خونریزی رخ میده.
2.فعالیت سیستم عروقی و پلاکتها موجب تشکیل میخ پلاکتی و توقف موقتی خونریزی میشه.
3. فاکتورهای انعقادی با ایجاد رشته های فیبرین و استحکام میخ پلاکتی موجب توقف کامل خونریزی میشن.
4. لخته تشکیل شده باید جهت برقراری مجدد جریان خون لیز بشه و این کار توسط سیستم فیبرینولیز انجام میشه.


منبع:خانم دکتر کیانی کانال هماتولوژی تلگرام

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران