اثر حاملگی و هورمون‌های جنسی بر نتایج برخی از تست‌های آزمایشگاهی

1395/03/23

اثر حاملگی و هورمون‌های جنسی بر نتایج برخی از تست‌های آزمایشگاهی

 

حاملگی و تداخلات آزمایشات

 حاملگی، مصرف قرص‌های ضد بارداری و مصرف هورمون‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن بر سطح خونی بعضی از تست‌های بیوشیمیایی تأثیر دارد و می‌تواند باعث کاهش و یا افزایش آنها شود که در تفسیر نتایج آزمایش بیماران باید به این نکته دقت شود.حاملگی
در حاملگی افزایش سطح هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک (ACTH)، آلفا-1-آنتی تریپسین، CA-125 (افزایش خفیف در سه ماهه اول حاملگی دارد)، کلسی‌تونین، افزایش پاسخ‌دهی TSH به TRH، تیروکسین توتال، تری‌یدوتیرونین، فاکتورهای انعقادی VIII و IX، کلسترول، تری‌گلیسرید، کورتیزول خون و ادرار، کلیرانس کراتینین، BUN (در ماه‌های آخر)، ESR (در سه ماهه دوم و سوم حاملگی)، WBC (در ماه‌های آخر حاملگی)، رتیکولوسیت، اریتروپویتین، هگزوزآمینیداز، ترانســــــــــفرین، لوسین آمینوپپتیداز و مهار کننده فعال کننده I پلاسمینوژن (PAI-1) دیده می‌شود.
همچنین حاملگی باعث کاهش سطح بعضی از آمینواسیدها، کولین استراز، کراتین فسفوکیناز (در اوایل حاملگی)، گاماگلوتامیل ترانس پپتیداز (در اواخر حاملگی)، هماتوکریت، هموگلوبین، پروتئین C,S و تعداد RBC می‌گردد.


قرص‌های ضد بارداری
قرص‌های ضد بارداری سطح ALT، پلاکت، پرولاکتین، آلفا-1-آنتی تریپسین، رنین، سدیم، آمیلاز، تستوسترون، آنتی‌ترومبین III (قرص ضد بارداری حاوی پروژسترون)، apo A-I (آپولیپوپروتئین A-I)، تیروکسین توتال، آسپارتات آمینوترانسفراز، TBG(گلوبولین متصل شونده به پروتئین)، بیلی‌روبین توتال، تری‌گلیسرید، کلسی‌تونین، تری‌یدوتیرونین، کلسترول، فاکتورهای انعقادی VIIIو IX، کورتیزول، ESR، اریتروپویتین، فیبرینوژن، هگزوزآمینیداز، انسولین، آهن، TIBC و لیپوپروتئین‌ها را افزایش می‌دهد.
درعوض باعث کاهش سطح آمینواسیدها، آنتی‌ترومبین III (قرص‌های ضد بارداری حاوی استروژن)، کلسیم، کولین استراز، اسید فولیک، گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز، 17-هیدروکسی کورتیکواستروئید، 17- کتواستروئید، LH، پره آلبومین، پرگناندیول، PT(زمان پروترومبین)، پروتئین و ویتامین B12 می‌شود

پروژسترون
مصرف هورمون پروژسترون سطوح ApoB، CRP، پروتئین و لوسین آمینوپپتیداز را افزایش و سطوح Apo A-I، LH، پرگناندیول و رسپتور پروژسترون را کاهش می‌دهد

استروژن
هورمون استروژن موجب افزایش سطح ACTH، کورتیزول، ADH، apo A-I، کلر، کورتیزول، CRP، استریول، فیبرینوژن، گلوکز خون، گلوکز ادرار، هورمون رشد، ترانسفرین، آهن، لوسین آمینوپپتیداز، پرولاکتین، رنین، تستوسترون، تیروکسین توتال، TBG، T3، تری‌گلیسیرید و دفع ادراری اسید اوریک می‌گردد. از طرف دیگر سطوح آمینواسیدها، apo B، لیپوپروتئین a، کلسیم، کولین استراز، 17 هیدروکسی کورتیکواستروئید، 17 کتواستروئید، LH، پره‌آلبومین، رسپتور پروژسترون، PT، سوماتومدین C، پروتئین و اسید اوریک را کاهش می‌دهد

آندروژن
افزایش سطح سرمی AT-III، apo B، کلسیم سرمی، کلر، پره‌آلبومـــین و پروتئین و کاهش سطوح سرمی Apo A-I، کلسترول، کورتیزول، فیبرینوژن، LH، تستوسترون، تیروکسین توتال و T3 با مصرف آندروژن‌ها دیده می‌شود

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

دکتر طاهره اسلام منش، استادیار گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

References:
1-Mosby’s diagnostic and laboratory test reference,9th edition,2008.
2-Henry' s clinical diagnosis and management by laboratory methods, 21st ed,2007   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران