هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

1395/05/24

هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

 

 

هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

برگزاری کنگره 2-4 شهریور


دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس : تهران - بلوار کشاورز - خیابان پور سینا - دانشکده پزشکی - دانشگاه تهران علوم پزشکی

سالن ابن سینا و شهید عزلت

محورهای کنگره هفدهم میکروب شناسی:

مکانیسم های بیماری زایی در بیماری های عفونی

مقاومت آنتی بیوتیکی

بیوتکنولوژی میکروبی

عفونت های بیمارستانی

تشخیص و تایپینگ- اپیدمیولوژی بیماری های عفونی

واکسن های میکروبی

میکروب شناسی غذایی- آب و فاضلاب

میکروب شناسی بالینی

زئونوزها و میکروب شناسی دامپزشکی

بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید

اعتبار بخشی درآزمایشگاه میکروب شناسی

بیماری های خودایمن و عفونت های باکتریایی

میکروب شناسی محیطی و صنعتی

نقش متابولیت های میکروبی در درمان

مواد ضد میکروبی و ضدعفونی کنندهای گیاهی و صنعتی

پروبیوتیک ها و پربیوتیوتیک و میکروبیوتا

میکروب شناسی پایه و بنیادی

نانوتکنولوژی در میکروب شناسی

ایمونولوژی

اخلاق در پژوهش

میکروب شناسی دهان و دندانکارگاه های هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

جداسازي، تخليص و شناسايي ترکیبات ضد میکروبی از گیاهان دارویی

كارگاه طراحي و توليد واكسن

کارگاه پروبيوتيک ها از تولید تا کنترل

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و سویه های مایکوباکتریوم های آتیپیک

نقش روش نمایش فاژی در دستیابی به فراورده های ضد میکروبی

تخلیص پروتئین های غشایی و سیتوپلاسمی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به دارو و مقایسه آنها با سویه های حساس به روش پروتئومیکس

از ژن تا پروتئین

شخیص مولکولی باکتریهای بی هوازی دخیل در عفونتهای گوارشی

مبانی تئوری همکشتی سلولهای یوکاریوت و پروکاریوت و آنالیزآن

سخنرانان هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران:

Prof. Joan Joseph Munne

دکتر ایرج فاضل

Professor Jean-Marc CAVAILLON

Professor Joachim Wink

Professor Yung-Fu Chang

Dr. Baratang Alison Lubisi

Professor Anders Miki Bojesen

Professor Michel-Robert Popoff

Dr. Martin Easter   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران