تحقیقات آزمایشگاهی روی سم عقرب

1395/06/22

دنياي پر رمز و راز نيش عقرب

 

 

 

تحقیقات آزمایشگاهی روی سم عقرب

 

 

سم موجود در نيش عقرب يك منبع كاملا طبيعي براي كاربردهاي متفاوت پزشكي و زيست محيطي است، به نظر مي رسد شناخت و دستيابي به مزايا و پتانسيل هاي آن آنقدر گسترده باشد كه زمان زيادي براي پي بردن به همه آنها نياز باشد.

در مقايسه با نيش ديگر جانداران شايد عقرب ساده ترين گونه براي مطالعه توسط محققان است. اين سم كه شبيه سوپ غليظ شيري رنگي است، از مولكول هاي متنوعي تشكيل شده و آنها نيز شامل صدها پروتئين بزرگ و پيچيده هستند كه پپتيد ناميده مي شوند.

بسياري از اين پپتيدهاي سمي توانايي صدمه زدن به قرباني را دارند به عنوان مثال مي توانند قرباني را فلج كرده يا منجر به مرگ او شوند كه در اين ميان راه هاي مختلفي براي آسيب رساندن به سلول ها از طريق اين تركيبات شيميايي سمي وجود دارد.

براي جمع آوري اين سم، دانشمندان اغلب با استفاده از ابزار بلندي جانور را به فاصله معيني نگه مي دارند و با ايجاد شوك الكتريكي خفيفي زهر را در لوله آزمايشگاهي كوچكي جمع آوري مي كنند، تحقيقات نشان داد اين روش نسبت به ديگر روش ها منجر به تهيه سم خالص تري مي شود.

دانشمندان حدود 300 تركيب مواد سمي پپتيدي در زهر هر كدام از 1300 گونه عقربي كه شناخته شده، تخمين مي زنند، بنابراين بيش از 100 هزار پپتيد مختلف در عقرب هاي جهان وجود دارد، اما تاكنون دانشمندان حدود نيمي از آنها را بررسي كرده و تا شناخت كامل اين تركيبات بسيار فاصله دارند.

كاربردهاي سموم

همان طور كه برخي دانشمندان براي شناسايي و بررسي پپتيدهاي سمي در نيش عقرب تحقيق مي كنند، ديگر محققان، در جستجوي راه هايي براي استفاده از اين سموم در جهت خدمت بيشتر به بشر هستند.

يكي از موثرترين كاربردهاي سم عقرب در جهت نابودي حشرات و آفات در بخش كشاورزي است. اين امر منجر به كاهش استفاده از مواد شيميايي در روش هاي سنتي مي شود كه براحتي مي تواند به حفظ محيط زيست و تعادل اكوسيستم و پايداري حيات كمك كند.

از سوي ديگر مطالعات نشان داد اين سم در طبيعت تجزيه خواهد شد، بنابر اين منجر به تغيير ساختار آب و خاك نشده و نمي تواند به بدن حيوانات و انسان ها راه يابد.

تحقيقات نشان داد اين سم به عنوان يك آفت كش پتانسيل بالايي دارد. هر تركيب سمي پپتيدي درون زهر داراي ميليون ها سال تجربه براي نابودي حشراتي خاص بوده و ممكن است آن زهر براي انسان بي خطر باشد، چرا كه براي نابودي يك حشره خاص در طبيعت سازگار شده است.

از اين رو دانشمندان با رمزگشايي اين سموم توانستند برخي نسخه هايي را بسازند كه مانند نمونه اصل عمل كند، اما هنوز چالش هاي فراواني در رابطه با توزيع اين سموم ميان گياهان و شناخت بيشتر كاربردهاي اين سموم در بخش كشاورزي وجود دارد.

قدرت شفابخشي

سم موجود در نيش عقرب مي تواند به سلامت افراد و بهبود زخم آنها كمك كند. بعضي از سم هاي توليد شده توسط عقرب تنها روي سلول هاي پستانداران موثر است كه احتمالا نوعي مكانيسم دفاعي بوده و مي تواند روي انسان نيز موثر باشد.

بررسي ها نشان مي دهد، اين سم مي تواند تركيبات سمي سلول ها را از بين ببرد. به اين ترتيب پپتيدي كه از زهر عقرب استخراج مي شود، براي هدف گيري، درمان و مهار سلول هاي سرطاني قابل استفاده است.

پژوهشگران اعلام كردند همچنين سم عقرب مي تواند جايگزين مناسبي براي داروهاي مسكن قوي به منظور كاهش درد بيماران باشد، تحقيقات دانشمندان درخصوص شيوه هاي نوين ابداع داروهاي مسكن جديد با منشأ تركيبات طبيعي، نشان داد مواد سمي پپتيدي موجود در سم نيش عقرب، در دستگاه عصبي و ماهيچه اي واكنش نشان مي دهد.

هم اكنون محققان در حال بررسي نحوه تعامل سم عقرب در سطح مولكولي هستند و مي كوشند از اين طريق مسكن هايي ابداع كنند كه همانند تركيبات طبيعي سم عقرب عمل مي كنند.

هدف از اين تحقيقات توليد داروهايي با منشأ طبيعي و بدون استفاده از تركيبات مصنوعي به منظور كاهش عوارض جانبي آنها در ميان بيماران است كه نيش عقرب براي ساخت اين تركيبات داراي پتانسيل بالايي بوده، اما هنوز بسيار ناشناخته است.

منبع : وبلاگ دنیای عقربها

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران