مهمترین فاکتورهای کنترلی در دستگاه اسپکتروفتومتر

1395/08/15

مهمترین فاکتورهای کنترلی در دستگاه اسپکتروفتومتر

 

 

 کنترل کیفی اسپکتوفتومتر

 

 

 

مهمترین فاکتورهای کنترلی در دستگاه اسپکتروفتومتر به شرح ذیل خواهد بود:


الف)خطی بودن Linearity
در طول موج نوری ۵۴۰ نانومتر و با استفاده از محلول سیان مت هموگلوبین و با جذب نوری حدود ۲/۰۹بوده (  روش انجام با افزودن ۱۰۰ میکرو لیتر خون با هموگلوبین ۱۷۰ گرم در لیتر به ۵ میلی لیتر درابکین این مقدار جذب نوری حاصل میشود .)
 و همانند روش اندازه گیری هموگلوبین دستی انجام می شود .
هدف از کنترل این فاکتور ، ارتباط خطی بودن بین نور جذب شده وخوانش فتومتر می باشد.

ب)صحت فتومتریک :
با استفاده از محلول دی کرومات پتاسیم انجام می گیرد .
طول موج : ۳۵۰ نانومتر
جذب نوری قابل قبول:۰/۵۳۶ با تلورانس ۰/۰۰۵

ج) صحت طول موج :
هدف : ارزیابی ادعای سیستم در تاباندن طول موج تنظیم شده
طول موج : ۵۳۰ -۵۳۵-۵۴۰-۵۴۵-۵۵۰ نانومتر
د) آزمون رانش فتومتری :
هدف ؛ بررسی فرسودگی احتمالی منبع نوری
محلول مورد استفاده : سیانومت هموگلوبین
طول موج مورد نظر ؛ ۵۴۰ نانومتر
روش : اندازه گیری جذب نوری در فواصل هر ۵ تا ۱۵ دقیقه وتا مدت زمان یکساعت این کار تکرار میشود .
حداکثر تغییر مجاز : تا ۰/۰۰۵
نکته : همانند روش اندازه گیری هموگلوبین دستی ، می باشد ،

ه) نور های نا خواسته :
هدف :اندازه گیری نورهای عبوری از منو کروماتور به غیر از نور تابیده شده
مواد مورد استفاده :استن یا نیتریت سدیم
طول موج :۳۰۰ تا ۳۸۵ نانومتر
ترانس میتنس قابل پذیرش : صفر در صد
نکته : در صورت استفاده از فتومتر به جای اسپکتروفتومتر ، صرفا فاکتور خطی بودن ، رانش فتومتری و نور های نا خواسته اندازه گیری می شود .

منبع :کنترل کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی
گرد آوری شده توسط دکتر فریده رضی

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران

محسن نظری 1395/12/20
با تشکر از زحمات ارزنده که برای ارتقا و بازآموزی آزمایشگاهیان میکشید