کنترل کیفی در آزمایشگاه , خدمات مشاوره ای

1392/02/03

 

خدمات مشاوره اي و رسيدگي به شكايات :

 


پرسنل متخصص آزمايشگاه بايد بتوانند توصيه هائي در مورد انتخاب آ زمايش ها و استفاده از ساير خدمات مانند نوع نمونه مورد نظر .... به پزشك معالج ارائه داده و در صورت لزوم نتايج آزمايشات را تفسير نمايند

آزمايشگاه بايد روشي جهت بررسي و حل شكايات و ساير بازخورها از بيماران و پزشكان را داشته و سوابق مربوط به آنها را نگهداري كرده و در صورت لزوم از اقدام اصلاحي در روش هاي خود استفاده نمايد .

   منبع خبر: datalab.blogfa. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران