کنترل کیفی در آزمایشگاه , فرایند بهبود

1392/02/03

 

فرآيند بهبود مداوم :

 

 


كليه روش هاي عملياتي بايد توسط مديريت آزمايشگاه بازنگري شوند تا ضمن اطمينان از برآورده شدن نيازمنديهاي سيستم كيفيت فرصت هاي بهبود سيستم نيز شناسائي و مشخص شوند و بايد طرح عملياتي بهبود سيستم ايجاد ، مستند و بكارگرفته شود .

پس از بكارگيري ميزان مؤثر بودن آن بايد بررسي شود و نتايج آن جهت بازنگري مديريت ارائه گردد سوابق كيفي و فني :

آزمايشگاه بايد روش اجرائي جهت شناسائي ، جمع آوري ، مرتب كردن ، دسترسي ، ذخيره نگهداري و نابود كردن كليه سوابق فني و كيفي خود ايجاد و برقرار كند . اين سوابق بايد به نحوي نگهداري شوند كه از تخريب و آسيب آنها جلوگيري شده و زمان لازم نگهداري آنها معلوم بوده و نحوه خارج كردن آنها از سيستم نيز معلوم باشد .
نمونه هاي سوابق : فرم هاي درخواست ، نتايج گزارشات و آزمايش ها ، نتايج كاليبراسيون دستگاهها ، نتايج كنترل كيفي ، نتايج مميزي داخلي و خارجي و... مي باشد .

   منبع خبر: datalab.blogfa. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران