کنترل کیفی در آزمایشگاه ,بازنگری مدیریت

1392/02/03

 

بازنگري مديريت :

 

 


مديريت آزمايشگاه موظف است با برنامه هاي بازنگري سيستم مديريت كيفيت و خدمات پزشكي آن شامل انجام آزمايشات و خدمات مشاوره اي از تداوم و مؤثر بودن سيستم و تأثير فعاليت ها بر مراقبت از بيمار اطمينان حاصل كند . اين بازنگري معمولاً دوره اي و هر 12 ماه يكبار صورت مي گيرد .

بازنگري مديريت مي تواند با بررسي مواردي مانند نتايج مميزي داخلي ، گزارشات مديران و مسئولين قسمت هاي مختلف آزمايشگاه ، بازخورها از پزشكان و بيماران ، نتايج كنترل كيفي هاي داخلي و خارجي ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و... اهداف و طرح ريزي برنامه هاي سال بعد را تعيين نموده و در صورت لزوم تغيير و بهبود در سيستم ايجاد كند .

   منبع خبر: datalab.blogfa. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران