کنترل کیفی در آزمایشگاه , تجهیزات

1392/02/03

 

تجهيزات آزمايشگاه :

 

 


آزمايشگاه بايد به تمامي وسايل و تجهيزات مورد نياز جهت برآورده كردن وظايف خدماتي خود اعم از نمونه گيري ، آماده سازي و حمل نمونه ، انجام آزمايش ،
گزارش دهي ، ذخيره كردن و انبار مجهز باشد و زماني كه بخواهد از وسايل و امكاناتي خارج از حيطه خود استفاده كند بايد مطمئن باشدكه نيازمنديهاي اين استاندارد را برآورده مي كند .

آزمايشگاه بايد برنامه منظم جهت پايش عملكرد دستگاهها ، سرويس هاي تعميرو نگهداري آنها كاليبراسيون آنها و مناسب بودن وسايل،رآژين ها و دستگاههاي تجزيه اي داشته باشد . و كليه فعاليت هاي مذكور بايد ثبت و مستند شده و سوابق آنها نگهداري شود . براين اساس هر دستگاه بايد شناسنامه اي حاوي حداقل اطلاعات لازم براي شناسائي خود دستگاه و سوابق مربوط به آن داشته باشد . همچنين دستگاهها بايد در محل مناسب قرار داده شده و توسط پرسنل مجرب و آموزش ديده اداره شوند .

   منبع خبر: datalab.blogfa. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران