اقدامات قبل از ترک کردن آزمایشگاه

1395/10/30

اقدامات قبل از ترک کردن آزمایشگاه

 

 نکات ایمنی قبل از ترک آزمایشگاه
اقدامات قبل از ترک کردن آزمایشگاه

v   ضایعات آزمایشگـاهی را شناسایی، بسته بندی و طبق مقررات استاندارد به خارج از محیط آزمایشگاه منتقل کنید.
v   تجهیزات و وسایل خراب را خاموش و با رعایت مقررات استاندارد از محیط کار (و دسترس دیگران) خارج کنید.
v   سطوح کاری و کلیه تجهیزات مـورد استفاده را ضدعفونی کنید.
v   به هنگام اتمام کار و ترک آزمایشگاه، تجهـیزات و وسایل استفـاده نشده را به محل اصلی خود بازگردانید.
v   روپوش مخصوص آزمایشــگاه را در داخل آزمایشگـاه قرار دهید.
v   از خاموش بودن تجهیزات برقی و گازی مورد استفاده اطمینان حاصل نمایید.
v   شیرهای آب را چک کنید که بسته باشد
v   دست های خود را با دقت بشوییـد.
v   درب آزمایشگاه را بسته و از قفـل بودن آن اطمینان حاصل نمایید.


مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : دانشگاه محق اردبیلی

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران