نکات کنکوری ایمونوگلوبولین های IgG

1395/12/06


  نکات کنکوری ایمونوگلبولین های IgG

 

 

 

 

نکات کنکوریآنتی بادی IgG

 

 

 نکات کنکوری ایمونوگلبولین های IgG
بیشترین میل ترکیبی به آنتی ژن : IgG

بیشترین نیمه عمر : IgG

کمترین‌وزن ملکولی: IgG

کمترین درصد کربوهیدرات : IgG

کمترین حرکت الکتروفورتیک : IgG

نیمه عمر کدام آنتی بادی با غلظت سرمی اش نسبت عکس دارد : IgG

مهمترین نوترالیزان یا آنتی توکسین ایمونوگلوبولین ها : IgG

مهمترین اپسونسزاسیون ایمونوگلوبولین ها : IgG

مهمترین عامل پرسی پیتاسیون : IgG

بالاترین غلظت آنتی بادی ها در سرم و ترشحات داخلی :IgG
 

آنتی بادی ها از نظر ضریب رسوبی : IgG

کمترین وزن مولکولی در آنتی بادی های مونومر :IgG

ببیشترین نیمه عمر ایمونوگلوبولین ها :IGg
 
نیمه عمر ایمونوگلوبولین های آِی جی جی :
 IgG3 :7 - 9 days__ 21 days   

نسبت به حرارت 56 درجه : مقاوم

فعال کردن کمپلمان از مسیر کلاسیک :IgG ,IgM

وسیع ترین لولا : IgD, IgG3

بشترین غلظت عبوری از جفت : IgG1

کمترین غلظت عبوری از جفت : IgG2

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت
منبع : کوئیز لت                                     منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران