فروش بلادگاز حرفه ای

1396/01/23

 GEM Premier 3000

 

 

 فروش بلاد گاز جم 3000

 


فروش بلاد گاز حرفه ای

شرکت پزشکی نبض آینده

88747624

88731559

09123167890 


یک بلادگاز حرفه ای


فقط تعویض کارتریج


نتایج قابل اعتماد در آزمایشگاه


سیستم هوشمند مدیریت کنترل کیفیت


انجام کنترل کیفی مستمر


نظارت بر عملکرد و استقرار تنظیمات استاندارد


دسترسی به هر تجزیه و تحلیل شبکه برای مشاهده نتایج


ثبت نتایج درحافظه جهت دسترسی مجدد


تعمیر و نگهداری آسان

 


GEMPremier 3000
 
Measured Analytes   
pH     Ca
pCO2     Glu
pO2     Lac
NA+     Hct
K+
   
Derived Parameters   
HCO3-
BE (ecf)
HCO3- std
sO2c
TCO2
Ca++ (7.4)
BE (B)

 


GEMPremier 3500


Measured Analytes    
pH     Ca
pCO2     Glu
pO2     Lac
NA+     Hct
K+
Derived Parameters
HCO3-
BE (ecf)
HCO3- std
sO2c
TCO2
Ca++ (7.4)
BE (B)

 


GEMPremier 4000

Measured Analytes

pH    pCO2    pO2    Na+    K+    Ca++    Cl-    Glu
Lac    Hct    tHb    O2Hb    COHb    MetHb    HHb   tBili

Derived (calculated) Parameters

BE(B)
P/F ratio
BE(ecf)
pAO2
tHb(c)
CaO2
Ca++ (7.4)
CvO2
Anion gap
P50
O2cap
sO2
RI
sO2(c)
CcO2
HCO3-std    
a-vDO2
HCO3-(c)    
Qsp/Qt (est)
A-aDO2   
Qsp/Qt
paO2/pAO2
Hct(c)


فروش بلاد گاز حرفه ای

شرکت پزشکی نبض آینده

88747624

88731559

09123167890

 

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران