اندازه گیری هورمون خیانت

1392/02/27

اندازه گیری هورمون اکسی توسین


هورمون اکسی توسین که معمولاً به عنوان «هورمون اعتماد» شناخته می شود سبب افزایش صمیمت و دلبستگی میان زن و شوهر می گردد. اما دانشمندان به تازگی به نقش اکسی توسین در جلوگیری از خیانت در زندگی زناشویی پی ببرند.

در پژوهشی که در دانشگاه بن صورت گرفت مشخص شد که این هورمون می تواند از نزدیک شدن مردان متاهل یه زنان دیگر جلوگیری کند. بدین شکل می توان گفت که این هورمون می تواند در افزایش تعهد در رابطه زناشویی نقش مهمی ایفا کند.
هورمون,اکسی توسین,آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,آمثبت,تکنسین آزمایشگاه
اکسی توسین کاربردهای متعددی دارد که از آنها می توان به کاهش ترس اجتماعی، تسهیل فرایند درمان، کاهش استرس و افسردگی و حتی افزایش حس بخشندگی فرد اشاره نمود. با این حال تاثیر این هورمون بر افزایش تعهد زناشویی ناشناخته بود.

دانشمندان برای بررسی این مساله آزمایشی ترتیب دادند. در این آزمایش به گروهی از مردان از طریق اسپری بینی، هورمون اکسی توسین و به گروه دوم ماده ای بر اثر داده شد. پس از یک ساعت، تک تک افراد با یک زن جذاب روبرو شدند. در طول این پژوهش، زن به صورت پیاپی فاصله خود را با مرد تحت آزمایش تغییر می داد و در عین حال از مرد نیز خواسته شده بود تا بگوید که فاصله ای که با این زن غریبه دارد مناسب است و یا این که نامناسب است و سبب ناراحتی او می شود.
همان طور که در ابتدا اشاره شد، هورمون اکسی توسین هورمون اعتماد است و پژوهشگران انتظار داشتند که مردان در فاصله کم از زن غریبه نیز احساس راحتی داشته باشند. با این حال نتیجه ای درست خلاف این مساله به دست آمد.
آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,آمثبت,اکسی توسین,هورمون,
پژوهش نشان داد که مردان متاهلی که اکسی توسین دریافت کرده بودند می کوشیدند تا فاصله خود را با زن غریبه افزایش دهند. با این حال این پدیده در مورد مردان متاهل گروه کنترل که ماده ای به اثر دریافت کرده بودند صادق نبود. در واقع با وجود این که هر دو گروه از مردان، زن غریبه را بسیار جذاب می دانستند، اما مردانی که اکسی توسین دریافت کرده بودند پیاپی به فاصله گرفتن از او اهمیت می دادند.

اکسی توسین و ثبات رابطه زناشویی

اکسی توسین نقش مهمی در پایداری رابطه زناشویی دارد. لمس همسر می تواند سبب تولید اکسی توسین در بدن وی و ایجاد حس اعتماد و آرامش گردد. پژوهش های آینده می تواند پرده از سایر سودمندی های این هورمون بردارد.

 

   منبع خبر: گلهای زندگی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران