اصول مستند سازی ، مدارک آزمایشگاه

1392/03/23

اصول مستند سازی ، مدارک آزمایشگاه

علوم آزمایشگاهی,مستند سازی در آزمایشگاه,آزمایشگاه رفرانس,آزمایشگاه مرجع سلامت,پاتولوژی,وستگارد,لوی جنینگز,لوگ بوک

 

مدارک آزمايشگاه :
روش صحيح و مطلوب انجام کليه فعاليت هاي آزمايشگاه ، بايد مکتوب شود . ازشيوه های مختلفی می توان برای مکتوب نمودن مدارک استفاده نمود اين روش ها ممکن است بصورت نوشتن دستورالعمل هاو راهنماهای انجام کار ، شناسنامه ها و...بصورت توصيفی و يا رسم نمودار های جريان کارباشد .
( در اين نمودارها ، فعاليت های جاری رابه ترتيب و پشت سرهم وبا ذکر مسئول هرمرحله از فعاليت ، در يک چارچوب قراردادی می نويسيم. چند نمونه از نمودارهای جريان کار ضميمه است ) . در صورت موجود بودن امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری ،می توان مستندات را به شکل نسخه های الکترونيک تهيه نمود . مهم اين است که مستندات به هر طريق می بايست زير نظر مسئول فنی تهيه شده و يا به تاييد مسئول فنی برسد ، به راحتی در دسترس کارکنان مرتبط بوده و امکان ايجاد تغيير در آنها در صورت لزوم توسط افراد مسئول وجود داشته باشد و همچنين آخرين نسخه معتبرآن در اختيار کارکنان قرار گيرد .

 

 

   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران