اصول مستند سازی ، سوابق آزمایشگاه

1392/03/23

اصول مستند سازی ، سوابق آزمایشگاه

علوم آزمایشگاهی,مستند سازی در آزمایشگاه,آزمایشگاه رفرانس,آزمایشگاه مرجع سلامت,پاتولوژی,وستگارد,لوی جنینگز,لوگ بوک

سوابق آزمايشگاه :
شواهدی است که نشان می دهد فعاليت های مختلف آزمايشگاه ( اعم از فنی و پشتيبانی) چگونه انجام شده و نتايج آن چه بوده است . بعبارت ديگر سوابق اثری است که از انجام فعاليت های مختلف در آزمايشگاه بجا می ماند (سوابق می تواند شامل گزارش نهايی آزمايش ها ، پرينت نتايج انجام آزمايش با تجهيزات ، نمودارهای کنترل کيفی ، نتايج شرکت در برنامه ارزيابی کيفی خارجی آزمايشگاه رفرانس، سوابق سرويس ونگهداری تجهيزات ، سوابق خرابی يا تعمير تجهيزات ، سوابق خريد ، سوابق آموزش و واکسيناسيون کارکنان ، شکايات يا نظرسنجی از بيماران و پزشکان و.... باشد
نتايجی که از انجام هر فعاليت در آزمايشگاه حاصل می شوند بايد به روش مناسب ثبت وتا مدت زمان مورد توافق و تعريف شده ( بر اساس کتب مرجع يا مقررات کشوری يا استانی ) نگهداری گردند

 

 

   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران