اصول مستند سازی ، دستورالعمل پذيرش

1392/03/23

اصول مستند سازی ، دستورالعمل پذيرش


علوم آزمایشگاهی,مستند سازی در آزمایشگاه,آزمایشگاه رفرانس,آزمایشگاه مرجع سلامت,پاتولوژی,وستگارد,لوی جنینگز,لوگ بوک


- دستورالعمل پذيرش :

در اين دستورالعمل موارد زير بايد مکتوب شده ، در دسترس مسئول پذيرش قرار گرفته و به شکلی که کاملا آن را درک نمايد به او توضيح داده شود .
- تعيين حداقل اطلاعات ضروری در برگه درخواست آزمايش مثل نام ومشخصات بيمار و پزشك
نوع نمونه ، آزمايش های مورد درخواست بطور واضح ، اطلاعات باليني مورد نياز و ...
- چگونگی ثبت ساعت ، تاريخ و نام فرد انجام دهنده پذيرش
- فهرست دستورالعمل هايی براي آماده سازی بيمار قبل از نمونه گيری ، که جهت آگاهی در اختيار بيمار گذاشته می شود مثل دستورالعمل نحوه جمع آوری ادرار 24 ساعته ، يا دستورالعمل در مورد رعايت رژيم غذايی قبل از انجام تست خون مخفی در مدفوع و.... ( يک نمونه از آن ضميمه است )
- نحوه کنترل و اطمينان از هويت بيمار قبل از نمونه گيری .
- تعيين نحوه مناسب برچسب گذاری نمونه به نحوی که رديابی نمونه با فرم درخواست آزمايش و همچنين رديابی پس از تقسيم نمونه برای توزيع در بخش های فنی ، امکانپذير باشد .
- تعريف معيارهای رد يا قبول نمونه های مختلف ، بويژه در مورد نمونه هاي پذيرش شده از خارج از آزمايشگاه.
رد نمونه می تواند بدليل ناکافی بودن نمونه ، اشکال در کيفيت نمونه ( وجود هموليز ، ليپمی و... ) و يا
عدم وجود مشخصات مربوط به بيمار ونوع نمونه و... باشد
- تعيين نحوه تماس با بيمار در موارد ضروری .(مثلا ثبت شماره تلفن بيمار )
- نحوه پذيرش نمونه هايی که درخواست اورژانس دارند يا بطور شفاهی پذيرش شده اند

 

 

   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران