اصول مستند سازی ، سوابق انجام آزمایش

1392/03/23

اصول مستند سازی ، سوابق انجام آزمایش

علوم آزمایشگاهی,مستند سازی در آزمایشگاه,آزمایشگاه رفرانس,آزمایشگاه مرجع سلامت,پاتولوژی,وستگارد,لوی جنینگز,لوگ بوک


سوابق انجام آزمايش:

- ليست های کاری (work lists )
- ثبت نتايج آزمايش دربخش ها ( مثل پرينت نتايج انجام آزمايش های دستگاهی ، نتايج ثبت شده دردفاتر و برگه ها و .... )
- ثبت تاريخ مصرف معرف و سری ساخت وتاريخ انقضای کيتی که آزمايش توسط آن انجام می گيرد، در
هر سری کار.
- استانداردهاو کنترل های مورد استفاده در هر سری کار
- تاريخ و ساعت انجام آزمايش
- فرد انجام دهنده آزمايش و فرد تاييدکننده نتايج در هر سری کار


   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران