اصول مستند سازی ، دستورالعمل پس از انجام آزمايش

1392/03/25

اصول مستند سازی ، دستورالعمل پس از انجام آزمايش


علوم آزمايشگاهي,مستند سازي در آزمايشگاه,آزمايشگاه رفرانس,آزمايشگاه مرجع سلامت,پاتولوژي,وستگارد,لوي جنينگز,لوگ بوک

 

دستورالعمل پس از انجام آزمايش :

مکتوب نمودن مدت زمان پايداری و نگهداری نمونه های مختلف پس از انجام آزمايش جهت تكرار
آزمايشات يا انجام آزمايشات اضافي در صورت درخواست پزشك . ( نمونه آن ضميمه است )
تعيين شرايط مناسب نگهداری و مکان نگهداری نمونه ها ، اسلايد ها و... پس از انجام آزمايش
نحوه امحاء نمونه های مختلف پس از اتمام دوره نگهداری ( نمونه ضميمه است )
نحوه امحاء مواد و وسايل مورد استفاده ، پس از انجام آزمايش ( نمونه ضميمه است )

 

 

   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران