اصول مستند سازی ، شناسنامه تجهيزات

1392/03/26

اصول مستند سازی ، شناسنامه تجهيزاتعلوم آزمايشگاهي,مستند سازي در آزمايشگاه,آزمايشگاه رفرانس,آزمايشگاه مرجع سلامت,پاتولوژي,وستگارد,لوي جنينگز,لوگ بوک


شناسنامه تجهيزات:

به منظور شناسايی هر تجهيز و معمولا در يک برگ تهيه مي شود وحاوي اطلاعات مربوط به مشخصات دستگاه ، کاربران ويژه (در موارد مقتضي ) ، تاريخ خريد و تاريخ شروع به کار دستگاه در آزمايشگاه ،وضعيت دستگاه در هنگام خريد (نو، مستعمل ، بازسازي شده) ، چگونگي تماس باشرکت سازنده يا پشتيبان و ساير توضيحات لازم مي باشد . (نمونه آن ضميمه است )
شناسنامه تجهيزات بايد تا مدت زماني که از تجهيز در آزمايشگاه استفاده مي گردد ، حفظ شود.
   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران