اصول مستند سازی ، سوابق مربوط به کنترل و نگهداري تجهيزات

1392/03/26

اصول مستند سازی ، سوابق مربوط به کنترل و نگهداري تجهيزات


علوم آزمايشگاهي,مستند سازي در آزمايشگاه,آزمايشگاه رفرانس,آزمايشگاه مرجع سلامت,پاتولوژي,وستگارد,لوي جنينگز,لوگ بوک

 

سوابق مربوط به کنترل و نگهداري تجهيزات :

کليه اقدامات پيشگيرانه که به شکل ادواري ( روزانه ، هفتگي ، ماهيانه ...) جهت کنترل ، نگهداري و سرويس تجهيزدر داخل آزمايشگاه انجام مي شود بايد ثبت ومستند گردد .جهت ثبت اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ، مي توانيم دفتري را اختصاص دهيم يا جهت سهولت فرم مخصوصي را به دلخواه طراحي نماييم . (يک نمونه از آن ضميمه است ) در هر حال اطلاعات زير حتما بايد ثبت گردد :
نام و محل استقرار دستگاه ( وکد شناسايي در صورت کدگذاري دستگاهها )
فاکتور مورد کنترل ( مانند دما ، حجم ، فشار ، دور در دقيقه و....)
زمان و فواصل انجام کار
نتايج حاصله
در صورت وجود اشکال ، اقدامات اصلاحي انجام شده ( اين اقدامات ممکن است تنظيم و يا تعميردستگاه باشد )
فرد مسئول
   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران