اصول مستند سازی ، دستورالعمل خريد و انبارش

1392/04/04

دستورالعمل خريد و انبارش :

 

علوم آزمايشگاهي,مستند سازي در آزمايشگاه,آزمايشگاه رفرانس,آزمايشگاه مرجع سلامت,پاتولوژي,وستگارد,لوي جنينگز,لوگ بوک
جهت خريدکليه اقلام آزمايشگاهی که برکيفيت فعاليت ها تاثير می گذارند بايد به نکاتی توجه شود اين نکات در دستورالعمل خريد می بايست مکتوب گردند و شامل :
- نحوه رسيدگی به درخواست های خريد با توجه به نقطه سفارش تعيين شده برای هر يک از اقلام مصرفی و مسئول مربوطه .
نقطه سفارش اقلام مصرفی در واقع تعيين اندازه ای از موجودی است که با رسيدن به آن نقطه ، سفارش خريد بايد صورت گيرد . تعيين نقطه سفارش و توجه به آن سبب جلوگيری از اتمام ناگهانی مواد مصرفی ، خريد عجولانه و گاه متوقف شدن فعاليت ها می گردد. نقطه سفارش با توجه به بار کاری هر آزمايشگاه و تاريخ مصرف اقلام تعيين می شود .
- نحوه ارزيابی وملاک انتخاب تامين کنندگان تجهيزات و فرآورده های تشخيصی .
ملاک انتخاب تامين کنندگان به عنوان مثال می تواند كيفيت كالاي عرضه شده ، اطمينان از رعايت زنجيره سرد (برای فرآورده های مصرفی حساس به دما) ،خدمات بعد از فروش ،حسن سابقه ، دارا بودن تاييديه آزمايشگاه رفرانس برای محصول ، در دسترس بودن ، توانمندی علمی شرکت پشتيبان
- نحوه کنترل واطمينان از مطابقت اقلام خريداری شده با اقلام درخواست شده وتعيين مسئول مربوطه .
- نحوه کنترل و اطمينان از کيفيت عملکرد اقلام خريداری شده قبل از شروع استفاده در آزمايشگاه وتعيين مسئول مربوطه .( همه اقلام خريداری شده موثر برکيفيت ، شامل مواد مصرفی ، فرآورده های تشخيصی ، ابزار و دستگاهها قبل از اينکه در آزمايشگاه مورد استفاده قرار گيرند بايد ارزيابی شده و از عملکرد مطلوب آنها اطمينان حاصل گردد .نحوه ارزيابی کيفيت هر يک از اقلام و مسئول انجام اينکار بايد مشخص و مکتوب گردد) .
- تعيين نحوه کنترل موجودی انبار در آزمايشگاه (سيستم نرم افزاری و يا نوشتاری مثل دفاتر انبار )
که در آن تعداد هر يک از اقلام ، مشخصات اقلام ، سری ساخت يا شماره سريال ، تاريخ دريافت ، تاريخ شروع استفاده و همچنين تاريخ انقضاء و شرايط نگهداری (فريزر ، يخچال يا دمای اطاق و.... ) و نقطه سفارش برای اقلام مصرفی ذکر گردد.
نحوه کنترل و اطمينان از اينکه کليه اقلام موجود در آزمايشگاه در شرايط صحيح از نظر دما ، رطوبت ، نور ، تهويه ، ايمنی و... . نگهداری می شوند وتعيين مسئول مربوطه

 

 

   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران