اصول مستند سازی ، دستورالعمل ثبت و رسيدگی به عدم انطباق درآزمايشگاه

1392/04/04

دستورالعمل ثبت و رسيدگی به خطاها و موارد عدم انطباق درآزمايشگاه:


علوم آزمايشگاهي,مستند سازي در آزمايشگاه,آزمايشگاه رفرانس,آزمايشگاه مرجع سلامت,پاتولوژي,وستگارد,لوي جنينگز,لوگ بوک

 


خطاها وموارد عدم انطباق ( مواردی که با اصول انجام کار انطباق ندارند) ، با روشهای مختلفی در آزمايشگاه شناسايی می شوند که عمدتا شامل انجام بازرسی های داخلی توسط مسئول فنی يا سوپروايزر آزمايشگاه ، پس خوراند ( فيدبک) دريافت شده از مسئولين و کارکنان ، بازنگری نتايج برنامه های کنترل کيفيت ، نظرسنجی از مشتريان آزمايشگاه و رسيدگی به شکايات و.... می باشد
در اين دستورالعمل موارد زير تعريف می شود :
- مسئول ثبت خطاهاو موارد عدم انطباق که در هر بخش يا واحد از آزمايشگاه اتفاق می افتد .
- چگونگی ثبت خطاها و موارد عدم انطباق مثلا ثبت در دفاترو يا برگه ها وفرم های طراحی شده و...
- مسئول رسيدگی به اين موارد و تعيين اقدام اصلاحی در جهت رفع مشکلات و خطاها در هر بخش از آزمايشگاه
- مسئول انجام و پی گيری اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده*– سوابق خطاها و عدم انطباق های اتفاق افتاده:

طراحی فرم ها يا اختصاص دادن دفاتری در هر بخش از آزمايشگاه که خطاهای اتفاق افتاده درآن ثبت می شود.* – سوابق مربوط به ثبت اقدامات اصلاحی انجام شده جهت رفع مشکلات و خطاها:

- شرح اقدام اصلاحی که می بايست انجام شود .
- مشخص نمودن مسئول برای اين کار و تعيين مسئول پی گيری
کارکنان آزمايشگاه   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران

رویا 1394/06/18
چگونه میتوان دستورالعمل کاملی درمورد عدم انطباق تهیه کرد