اصول مستند سازی ، پرونده کارکنان

1392/04/04

پرونده کارکنان:

 

 

 

علوم آزمايشگاهي,مستند سازي در آزمايشگاه,آزمايشگاه رفرانس,آزمايشگاه مرجع سلامت,پاتولوژي,وستگارد,لوي جنينگز,لوگ بوک

 


که حداقل حاوی سوابق زير باشد :
مشخصات فردی , کپی تمام صفحات شناسنامه و يک قطعه عکس جديد .
مجوز يا پروانه انجام کار برای مسئولين فنی
قرارداد استخدامی کارکنان
معرفی نامه از کارفرمای قبلی (سوابق استخدامی يا کاری قبلی )
کپی مدرک تحصيلی و تخصصی
سوابق دوره های آموزشی و تجربيات کاری( در بدو خدمت و ضمن خدمت )
سوابق مربوط به ارزيابی صلاحيت ( در بدو خدمت و ضمن خدمت )
سوابق مواجهه با مخاطرات شغلی
گواهی عدم سوء پيشينه
گواهی عدم اعتياد
مستندات مربوط به انجام آزمايشات HCV ، HIV ، HBV قبل از شروع به کار در آزمايشگاه
سوابق واکسيناسيون قبلی و يا واکسيناسيون انجام شده در بدوکار در آزمايشگاه
سوابق ابتلاء به بيماری های خاص

 

 

   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران