اصول مستند سازی ، دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاههای ارجاع و يا ارجاع كننده

1392/04/04

دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاههای ارجاع و يا ارجاع كننده:

 

علوم آزمايشگاهي,مستند سازي در آزمايشگاه,آزمايشگاه رفرانس,آزمايشگاه مرجع سلامت,پاتولوژي,وستگارد,لوي جنينگز,لوگ بوک

 


در صورتيکه آزمايشگاه به لحاظ ارسال نمونه يا پذيرش نمونه ، با آزمايشگاههای ديگر ارتباط دارد بايد مستندات زير موجود باشد :
- قرارداد مشخص که ارتباط و مسئوليت دو آزمايشگاه را مشخص نمايد
- ملاک انتخاب و نحوه كسب اطمينان ازکيفيت عملکرد آزمايشگاه ارجاع (آزمايشگاهی که نمونه جهت انجام آزمايش به آنجا ارسال می گردد ) از طريق مقتضی ( بازرسی ، ارزيابی سوابق عملکرد آزمايشگاه ارجاع و..... )
- ثبت مشخصات بيمار ونمونه های ارسالی و نوع آزمايش های درخواستی ( نرم افزاری و يا دفاتر مخصوص )
- مکتوب نمودن شرايط انتقال نمونه و مسئوليت طرفين به منظورحفظ کيفيت نمونه، از طريق استفاده ازظروف مناسب جهت حمل ، ضدانعقاد يا نگهدارنده ( در موارد مقتضی ) ، رعايت شرايط دمايي لازم ، در نظر داشتن حداکثرفاصله زمانی قابل قبول بين جمع آوری نمونه تا انجام آزمايش ،...... وهمچنين رعايت ملاحظات ايمنی
- ثبت زمان مورد انتظار برای آماده شدن نتايج ، برای آزمايش های مختلف جهت تعيين زمان چرخه کاری.
- نحوه و مدت زمان بايگانی گزارش های دريافت شده از آزمايشگاه ارجاع

 

 

   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران