آشنایی با رشته ارشد میکروبشناسی پزشکی

1392/04/22

رشته میکروب شناسی پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 

میکروبشناسی,میکروبیولوژی,ارشد علوم پزشکی,علوم آزمایشگاهی,انگل شناسی,قارچ شناسی,ویروس شناسی,


داوطلبین باید حـداقـل دارای دانشنـامـه کـارشنـاسـی (لیسـانـس) در یکـی از رشتـه‌هـای میکـروب‌شناسـی, علـوم زیستی و بیـوشیمی، ایمونولوژی و یا دکتـری در یکی از رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی باشند.

ضرایب مربوط به امتحان:

باکتری ( 3 ), تک یاخته ( 1 )، قارچ ( 1 )، ویروس ( 1 )

ایمنی‌شناسی ( 1 )، بیوشیمی ( 1 )، زبان تخصصی ( 2 )

تعداد کل واحدهای این دوره ۳۲ واحد می باشد و در صورت لزوم دانشجو باید مقدمتاً برخی از دروس دوره کارشناسی ارشد را حداکثر به مدت یک نیمسال به عنوان کمبود یا جبرانی بگذراند.

الف: دروس کمبود یا جبرانی 32 واحد

ب : دروس اصلی رشته میکروب‌شناسی پزشکی 15 واحد

ج : دروس اختصاصی رشته میکروب‌شناسی پزشکی 17 واحددروس کمبود به قرار زیر است:۳۲ واحد

دانشجویان ملزم به گذراندن حداقل ۱۲واحد و حداکثر ۲۴ واحد از دروس فوق با نظر گروه مربوطه می‌باشند

۱.علوم تشریحی ۴ واحد

۲.بیوشیمی ۴ واحد

۳.فیزیولوژی عمومی ۴ واحد

۴.کاربرد رادیو ایزوتوپ ۲واحد

۵.حیوانات آزمایشگاهی ۲واحد

۶.روش تحقیق در علوم پزشکی ۲ واحد

۷.ژنتیک عمومی ۲ واحد

۸.آشنایی با کامپیوتر ۲ واحد

۹.آمار حیاتی ۱ . ۳واحد

۱۰.آسیب شناسی عمومی ۲ واحد

۱۱.هماتولوژی ۲ واحد

۱۲.ایمونولوژی عمومی ۳واحددروس اصلی رشته به قرار زیر است:۱۵ واحد

۱.بیولوژی مولکولی پیشرفته ۲ واحد

۲.میکروسکوپ الکترونیک ۱ واحد

۳.کلیات میکروب شناسی پزشکی ۴ واحد

۴.قارچ شناسی و انگل شناسی ۳ واحد

۵.ویروس شناسی عمومی و پزشکی ۲واحد

۶.ایمنی شناسی بیماریهای عفونی ۳ واحددروس تخصصی عبارتند از:۱۷ واحد

۱.باکتری شناسی سیستماتیک ۱ ۲واحد

۲.باکتری شناسی سیستماتیک ۲ ۲واحد

۳.باکتری شناسی عملی ۲واحد

۴.باکتری شناسی عملی پیشرفته ۲واحد

۵.ویروس شناسی سیستماتیک ۲واحد

۶.ویروس شناسی عملی ۲واحد

۷.سمینار ۱واحد

۸.پایان نامه ۴ واحدمنابع آزمون کارشناسی ارشد میکروب شناسی:

مراجع پیشنهادی وزارت بهداشت و سایر مراجع مفیدمیکروبشناسی


· Microbiology (Walker & et al)

· Microbiology (Jawetz & et al)

· Zinsser Microbiology (Joklike & et al)

· Diagnostic Microbiology (finegulld)

· Microbiology (Murray)

· میکروبیولوژی جاوتز

· باکتری شناسی پزشکی جاوتز-زینسر (سید مهدی نوراشرف الدین)

· فشرده میکروبیولوژی پزشکی (دکتر محمدکریم رحیمی)ویروس شناسی

· Medical Microbiology (Zinsser)

· Medical Microbiology (E. Jawetz)قارچ شناسی پزشکی


· قارچ شناسی پزشکی (دکتر مسعود امامی- دکتر کردبچه و ... )

· قارچ شناسی پزشکی جامع (دکتر فریده زینی- دکتر امیر سیدعلی مهبد و ... )

· قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی (دکتر شهلا شادزی)

· قارچ شناسی پزشکی (روشهای عملی) (اوانس و ریچاردسن)

· Medical Mycology (Rippon)بیوشیمی عمومی


· Principles of Biochemistry (Lehninger)

· Biochemistry (Stryer)

· مروری بر بیوشیمی (نجات شکوهی)

· اصول بیوشیمی لنینجر 2ج (دکتر رضا محمدی)ایمنی شناسی


· ایمونولوژی (ایوان رویت)

· ایمونولوژی (دکتر محمد وجگانی)تک یاخته شناسی


· بیماریهای انگلی در ایران (ج 1) (دکتر اسماعیل صائبی)

· Medical Parasitology (Markell and Voge's)

· Basic Clinical Parasitology (Neva F.A. & Brown H.W.)
   منبع خبر: وزارت بهداشت ودرمان

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران

فرزانه 1393/01/30
از جمله دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی: ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها، ژنتیک میکروارگانیسم ها و آنتی بیوتیک ها ( تئوری و عملی ) نیز می باشد./div>

طیبه 1392/05/20
سلام خواهشا تست میکروب پزشکی چه کتابی رابخونیم لطفا راهنمایی کنید واسه دوستمه پدر من در آورده /div>