پاتولوژیست ها و شوخ طبعی آنها

1392/04/25

پاتولوژی و پاتولوژیست

 


كار روزانه يك آسيب شناس ديدن نمونه هاي بافتي در زير ميكروسكوپ است. در آن زير ، دنيايي متنوع و رنگي مي بينيم كه در آن سلول ها و بافت ها به اشكال و طرح هاي گو نا گون آرايش يافته اند. در اين لحظات ذهن ما معمولا آن قدر درگير پيدا كردن سلول هاي سرطاني ، بررسي التهاب بافتي و تشخيص ضايعات مختلف است كه كمتر به بدايع بصري آن چه مي بينيم توجه مي كنيم. گاهي تصوير هاي زيبايي زير ميكروسكوپ ديده ميشود ، ولي خوب، ما از انها غا فل مي شويم ، چون كار ما در اين لحظات تخيل نيست . ما فقط با منطق خالص سر و كار داريم،. گاهي ( البته ندرتا) ، بعضي آ سيب شناسان به اين مناظر توجه و آن ها را ثبت مي كنند:


پاتولوژی,پاتولوژیست,سیتولوژی,آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاپ اسمیر,بافت شناسی,آسیب شناسی


اين يك كستره سيتولوژيك از مايع پلور يا پريتوئن است و آنچه ميبينيم يك سلول مزوتليال است كه به ما لبخند ميزند!

پاتولوژی,پاتولوژیست,سیتولوژی,آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاپ اسمیر,بافت شناسی,آسیب شناسیاين يك گستره خون محيطي است با يك سلول ائوزينوفيل كه شبيه Pacman ghost شده است
ياد آوري : pacman ghost يك شخصيت بازي ديجيتالي است كه در دهه گذشته طرفداران زيادي داشت و

شكل آن اين طوري است:پاتولوژی,پاتولوژیست,سیتولوژی,آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاپ اسمیر,بافت شناسی,آسیب شناسی

اين يك بيوپسي مغز استخوان است و آن صورت گيج و تعجب زده وسطي ، يك تيغه استخواني است !

 

 

پاتولوژی,پاتولوژیست,سیتولوژی,آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاپ اسمیر,بافت شناسی,آسیب شناسیاين هم بخشي از مخاط معده است ، با تصوير "مرد معده اي ! Gastric man" كه سر بر مي آورد!


پاتولوژی,پاتولوژیست,سیتولوژی,آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاپ اسمیر,بافت شناسی,آسیب شناسی


اين هم يك دختر خانم كه از آن چهره خندان ميكروسكوپي خوشش آمده و آن را روي تي-شرت خود انداخته !

پاتولوژی,پاتولوژیست,سیتولوژی,آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاپ اسمیر,بافت شناسی,آسیب شناسی


بلي! مي بينيد كه آسيب شناسان هم از شوخ طبعي و ظرافت بي بهره نيستند !

 

   منبع خبر: thinklab.blogfa. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران