اندازه گیری الکترولیتهای ادرار در آزمایشگاه

1392/04/28

آزمایش الکترولیت ادرار در آزمایشگاه


آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاتولوژی,پاتولوژیست,الکترولیت,الکترولیت ادرار,بیوشیمی,فلیم فتومتر,سدیم ادرار,کلر ادرار,کلسیم ادراراندازه گیری الکترولیتهای ادراری تفاوتی با سایر مایعات بدن نداشته و تنها عدم استفاده از مواد نگه دارنده در نمونه ها بوده و همان شرایطی را که در سایر مایعات رعایت می شوند در این مورد نیز بایستی مد نظر قرار گیرند .

بعنوان مثال از آنجایی که پتاسیم یک آنیون داخل سلولی است در صورت وجود همولیز داخل عروقی و یا خارج عروقی گلبولهای قرمز یا هر نوع آسیب سلولی در تمام سطح بافتهای مختلف بدن از جمله قلب و خود سلولهای کلیه باعث افزایش آنها خواهد شد لذا توجه به این نکات حائز اهمیت است.

از سوی دیگر از آنجایی که بهترین و در دسترس ترین روش معرفی شده برای اندازه گیری الکترولیتهایی مانند سدیم، پتاسیم، و لیتیم فلیم فتومتری است. و گزارشات فلیم فتومتری بصورت میلی اکی والان در لیتر بیان می شود، بایستی پس از بدست آوردن مقدار این یونها در حجم ادرار ۲۴ ساعته به لیتر ضرب گردد تا مقدار تام سدیم و پتاسیم دفعی در ۲۴ ساعت بدست آید.

در صورتی که نمونه در یخچال نگه داری گردد میزان مقادیر سدیم و پتاسیم نسبتا پایدار بوده و مقادیر نرمال بخصوص میزان سدیم ادرار به مقدار مصرف این یون به عنوان مثال مصرف نمک بستگی دارد.

مقادیر نرمال سدیم در فردی که به مقدار نرمال نمک مصرف می کند در ادرار ۲۴ ساعته در حدود:۲۲۰-۴۰ میلی اکی والان در لیتر گزارش شده است.

مقدار نرمال پتاسیم نیز تابع مصرف غذایی بوده ولی لزوما همبستگی و تناسب خاصی ندارد و میزان نرمال آن ۱۲۵-۲۵ میلی اکی والان در ادرار ۲۴ ساعته است.

 

 

   منبع خبر: باشگاه دانشجویان ایرانی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران