گروه ها
بانک اطلاعات
جستجوی بانک اطلاعاتی
عنوان :
گروه :
زیر گروه:
نظرسنجی
به نظر شما چه میزان" حقوق و مزایای پرسنل آزمایشگاه" نسبت به مقدار و شرایط کار در آن برابر است ؟
اندازه گیری الکترولیتهای ادرار در آزمایشگاه - 1392/04/28

آزمایش الکترولیت ادرار در آزمایشگاه


آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاتولوژی,پاتولوژیست,الکترولیت,الکترولیت ادرار,بیوشیمی,فلیم فتومتر,سدیم ادرار,کلر ادرار,کلسیم ادراراندازه گیری الکترولیتهای ادراری تفاوتی با سایر مایعات بدن نداشته و تنها عدم استفاده از مواد نگه دارنده در نمونه ها بوده و همان شرایطی را که در سایر مایعات رعایت می شوند در این مورد نیز بایستی مد نظر قرار گیرند .

بعنوان مثال از آنجایی که پتاسیم یک آنیون داخل سلولی است در صورت وجود همولیز داخل عروقی و یا خارج عروقی گلبولهای قرمز یا هر نوع آسیب سلولی در تمام سطح بافتهای مختلف بدن از جمله قلب و خود سلولهای کلیه باعث افزایش آنها خواهد شد لذا توجه به این نکات حائز اهمیت است.

از سوی دیگر از آنجایی که بهترین و در دسترس ترین روش معرفی شده برای اندازه گیری الکترولیتهایی مانند سدیم، پتاسیم، و لیتیم فلیم فتومتری است. و گزارشات فلیم فتومتری بصورت میلی اکی والان در لیتر بیان می شود، بایستی پس از بدست آوردن مقدار این یونها در حجم ادرار ۲۴ ساعته به لیتر ضرب گردد تا مقدار تام سدیم و پتاسیم دفعی در ۲۴ ساعت بدست آید.

در صورتی که نمونه در یخچال نگه داری گردد میزان مقادیر سدیم و پتاسیم نسبتا پایدار بوده و مقادیر نرمال بخصوص میزان سدیم ادرار به مقدار مصرف این یون به عنوان مثال مصرف نمک بستگی دارد.

مقادیر نرمال سدیم در فردی که به مقدار نرمال نمک مصرف می کند در ادرار ۲۴ ساعته در حدود:۲۲۰-۴۰ میلی اکی والان در لیتر گزارش شده است.

مقدار نرمال پتاسیم نیز تابع مصرف غذایی بوده ولی لزوما همبستگی و تناسب خاصی ندارد و میزان نرمال آن ۱۲۵-۲۵ میلی اکی والان در ادرار ۲۴ ساعته است.

 

 

   منبع خبر: باشگاه دانشجویان ایرانی

مطالب مرتبط

بیلی روبین و اختلالات کبدی در رابطه با متابولیسم بیلی روبین در کبد 3 مرحله کار داریم که هر کدام می توانند مختل شده و ایجاد یرقان کبدی کنند.
انسولین و ساختمان آن انسولین پلی پپتیدی است که از دو زنجیره پپتیدیAوB تشکیل یافته است.این دو زنجیره به کمک دو پل دی سولفور با یکدیگر اتصال دارند.
بیماری آلکاپتونوریا یک بیماری متابولیکی ارثی است که در اثر نقص انزیم اسیدهموژنتیسیک اکسیداز در مسیر متابولیکی فنیل الانین-تیروزین ایجاد می شود.
میکروآلبومین به طور سنتي پروتئين موجود در ادرار كه شامل آلبومين‏ْ‏، گلوبولين و پروتئين تام هورسفال مي‌شود، عمدتاً توسط رسوب با اسيدهايي چون سولفوساليسيليك و تري‌كلرو استيك اندازه‌گيري مي‌شود
اندازه گیری هموگلوبین A1C در آزمایشگاه در آزمایشگاه تشخیص طبی معمولا برای سابقه قند خون آزمایش HBA1C انجام میشود و در بیوشیمی همراه با قند ناشتا اندازه گیری میشود
اندازه گیری الکترولیتهای ادرار در آزمایشگاه اندازه گیری الکترولیتها در آزمایشگاه تشخیص طبی انجام میگیرد و معمولا فلیم فتومتر از دستگاههای موجود می باشد
اسیدهای آمینه و انواع آن اسیدهای آمینه ترکیباتی آلی هستند که در ساختمان پروتئین شرکت می کنند و از نوع آلفا می باشند.اسیدهای آمینه بتا و گاما نیز وجود دارند
اسید آمینه سیستئین Cysteine یکی از اسید آمینه هایی که در نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها دارد می باشد و دارای عامل تیول می باشدارسال نظر

 
نام (اجباری) :  
ایمیل(اختیاری):   
نظر شما:
نظرات کاربران

مطالب سایت را از دست ندهید

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

الایزا واشر

 

 

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

انجمن آسیب شناسی ایران 

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی

 

انجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی

 

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

سازمان انتقال خون ایران 

سازمان سنجش اموزش کشور 

مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

آموزش مداوم پزشکی کشور