دستور العمل مربوط به ثبت ونگهداري خون و فرآورده هاي آن در بانك خون بيمارستان

1392/05/03

آئين نامه فعاليت بانك خون بيمارستانها


آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاتولوژی,بانک خون,هموویژلانس,انتقال خون,کیسه خون,کرایوپرسیپیتیت,پلاسمافرز
فصل دوم : دستور العمل مربوط به ثبت ونگهداري خون و فرآورده هاي آن در بانك خون بيمارستانماده 6- پس از وصول خون و فرآورده هاي آن به بانك خون بيمارستان بايد مشخصات كامل كيسه خون همراه با كد مربوطه در دفتر مخصوص بانك خون ثبت گردد .ماده 7- دفتر بانك خون بايد مطابق با مشخصاتي كه توسط سازمان انتقال خون ايران تعيين مي گردد ، تكميل و نگهداري شود .ماده 8- خون كامل و فرآورده هاي مختلف گلبول قرمز ( گلبول قرمز متراكم , گلبول قرمز شسته شده ) بايد در يخچال هاي مخصوص بانك خون و در حرارت 1 تا 6 درجه سانتي گراد نگهداري شود .ماده 9- پلاسماي منجمد و رسوب كرايو بايد در فريزرهاي مخصوص بانك خون و در حرارت منهاي 18 درجه سانتي گراد يا پايين تر نگهداري شود .ماده 10- پلاكت متراكم بايد در 20 تا 24 درجه سانتي گراد نگهداري شود ] ( در حالت Shaking) ( تكان خوردن ملايم ) در روتاتور به مدت 3-5 روز در اين حرارت قابل نگهداري است [ در صورت موجود نبودن شيكر با روتاتور , جهت جلوگيري از چسبندگي پلاكتي بايد به محض دريافت پلاكت توسط بيمارستان تزريق گردد و قبل از تزريق با دست چندين مرتبه بصورت ملايم تكان داده شود .ماده 11- گلبول قرمز منجمد كه جهت تزريق به بيمار شسته و آماده گرديده است بايد هر چه سريعتر پس از آماده شدن تحويل و مصرف گردد و حداكثر تا بيست و چهار ساعت در حرارت 1-6 درجه سانتي گراد در يخچال بانك خون قابل نگهداري و مصرف است و پس از 24 ساعت از زمان ذوب شدن نبايد مورد استفاده قرار گيرد.تبصره (1) : در صورت عدم مصرف فرآورده هاي درخواستي توسط پزشك كه منجر به غير قابل مصرف شدن فرآورده ها شود ( FFPذوب شده يا خون شسته شده مصرف نشده يا پلاكت تاريخ گذشته ) مسئول فني آزمايشگاه و يا نماينده وي موظف است مورد را به رياست بيمارستان جهت طرح در كميته انتقال خون بيمارستان گزارش نمايد و در صورت صلاحديد كميته مورد را بررسي كرده و نتيجه را به سازمان انتقال خون گزارش نمايد .تبصره (2) : درخواست فرآورده هاي خوني مثل گلبول قرمز شسته شده و پلاكت بايد همراه فرم مخصوص طراحي شده توسط سازمان انتقال خون باشد و مسئوليت تكميل فرم و نيز عدم مصرف آن فرآورده به عهده پزشك درخواست كننده مي باشد .ماده 12- الف : در مورد بيمارستانهايي كه داراي بعد مسافت بين اطاقهاي عمل و بانك خون هستند، حمل و نقل و فرآورده هاي آن بايد با وسيله مناسب صورت گيرد .ب : در مراكزي كه اطاق عمل هاي متعدد و پركار دارند و معمولاً خون و فرآورده هاي آن را براي مدتي بيش از حد مقرر ( حداكثر 1 ساعت ) نگهداري مي نمايند بايد حتماً در قسمتهاي پائين يخچال نگهداري شود.

   منبع خبر: سازمان انتقال خون

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران