Tissue Processor در بخش پاتولوژی

1392/05/04

Tissue  Processor  در بخش پاتولوژیپاتولوژِی,پاتولوژیست,پاتوبیولوژی,اتوپسی,بیوپسی,بافت شناسی,آسیب شناسی,میکروتوم,فیکساتور,سیتولوژی,پاپ اسمیر,سیتولوژیست,

Tissue processor :

این مرحله یکی از مهمترین مراحل برسی نمونه های پاتولوژی می باشد.در این مرحله نمونه ها را به مدت 12 ساعت در دستگاهی به همین نام( Tissue processor )قرار می دهند. در این دستگاه تغییراتی در نمونه طی 4 مرحله زیر ایجاد می شود:

A .فیکساسیون:

در این مرحله نمونه ها در یک فیکساتور مناسب مانند فرمالین قرار داده می شوند.برای این مرحله در دستگاه Tissue processor ، 3 ظرف جداگانه تعبیه شده است که هر کدام از آنها حاوی فیکساتور بوده و نمونه ها بایستی از هر 3 ظرف عبور کنند تا عمل فیکساسیون به خوبی انجام شود.

B .دهیدروژناسیون:

در این مرحله آب بافت توسط یک ماده دهیدراتاز مثل الکل جدا می شود. برای این مرحله نیز در دستگاه Tissue processor ، 3 ظرف جداگانه تعبیه شده است که هر کدام از آنها حاوی الکل با درجه خاصی می باشد. بطوریکه در ظرف اول الکل 80% ، در ظرف دوم الکل 96% و در ظرف سوم الکل 99% وجود دارد و نمونه ها بایستی از هر 3 ظرف (از درجه پایین به بالا)عبور کنند تا عمل دهیدروژناسیون به خوبی انجام شود .

C .شفاف سازی:

در این مرحله در بافت شکاف هایی توسط گزیلول ایجاد می شود. نمونه ها درمرحله شفاف سازی حالت شکننده دارند. دراین مرحله نیز 3 ظرف حاوی گزیلول در دستگاه Tissue processor ، تعبیه شده است تا عمل شفاف سازی به خوبی انجام شود.

گزیلول به عنوان حلال حدواسط بین الکل و پارافین عمل کرده و در هر دو آنها حل می شود.D .آغشتگی

در این مرحله شکاف های ایجاد شده در مرحله شفاف سازی توسط پارافین کاملا داغ(مذاب) حاوی سیترات پر شده ونمونه ها حالت شکنندگی خود را از دست داده وحالت نسبتا مقاوم و محکمی به خود می گیرند.

پارافین در محدوده دمایی 60-56 درجه سانتیگراد ذوب می شود.   منبع خبر: gprc.sums.ac . ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران