گروه ها
بانک اطلاعات
جستجوی بانک اطلاعاتی
عنوان :
گروه :
زیر گروه:
نظرسنجی
به نظر شما چه میزان" حقوق و مزایای پرسنل آزمایشگاه" نسبت به مقدار و شرایط کار در آن برابر است ؟
اسیدهای آمینه و انواع آن - 1392/05/05

اسیده ای آمینه  و ساختمان آن


اسیدهای آمینه ترکیبات آلی هستند که دست کم دارای یک عامل

هیدروکسیل COOH و یک عامل آمینNH2 می باشند

مهمترین اسیدهای آمینه ، نوع آلفا هستند که در آنها عامل NH2

و عامل COOH به اولین کربن ملکول که آنرا کربن آلفا می نامند

اتصال یافته اند.بقیه ملکول اسیدآمینه که به کربن آلفا متصل است

ریشه R نامیده می شود

فرمول کلی اسیدهای آمینه عبارتست از :


اسید آمینه,اسیدهای آمینه,عامل کربوکسیل,عامل آمین,اسید آمینه آلفا,اسید آمینه بتا,اسیدهای آمینه آزاد,بیوشیمی,


ریشه R مکن است یک زنجیره کربنی و یک حلقه کربنی باشد.

عوامل دیگری مانند الکل ، آمین ، کربوکسیل و نیز گوگرد می توانند

در ساختمان ریشه R شرکت کنند.

اسیدهای آمینه آزاد به مقدار ناچیز در سلولها وجود دارند.بیشتر

اسیدهای آمینه آلفا در سنتز پروتئین ها شرکت می کنند

در صورتی که اسیدهای آمینه بتا و گاما و دلتا واسطه های

شیمیایی هستند این توضیح را باید گفت که در برخی اسیدهای

آمینه در حالیکه عامل COOH روی کربن آلفا می باشد عامل NH2

روی کربن دوم یا بتا و کربن سوم یا کربن گاما و کربن چهارم یا کربن

دلتا پیوند شده است.

برای اینکه اسیدهای آمینه را مشخص کنند معمولا سه حرف اول

نام آنها را به لاتین می نویسند مانند آلانین Ala

در جانداران اسیدهای آمینه با یکدیگر ترکیب شده و ملکول پروتئینی

را بوجود می آورندبرگرفته از کتاب بیوشیمی عمومی ملک نیا

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

مطالب مرتبط

بیلی روبین و اختلالات کبدی در رابطه با متابولیسم بیلی روبین در کبد 3 مرحله کار داریم که هر کدام می توانند مختل شده و ایجاد یرقان کبدی کنند.
انسولین و ساختمان آن انسولین پلی پپتیدی است که از دو زنجیره پپتیدیAوB تشکیل یافته است.این دو زنجیره به کمک دو پل دی سولفور با یکدیگر اتصال دارند.
بیماری آلکاپتونوریا یک بیماری متابولیکی ارثی است که در اثر نقص انزیم اسیدهموژنتیسیک اکسیداز در مسیر متابولیکی فنیل الانین-تیروزین ایجاد می شود.
میکروآلبومین به طور سنتي پروتئين موجود در ادرار كه شامل آلبومين‏ْ‏، گلوبولين و پروتئين تام هورسفال مي‌شود، عمدتاً توسط رسوب با اسيدهايي چون سولفوساليسيليك و تري‌كلرو استيك اندازه‌گيري مي‌شود
اندازه گیری هموگلوبین A1C در آزمایشگاه در آزمایشگاه تشخیص طبی معمولا برای سابقه قند خون آزمایش HBA1C انجام میشود و در بیوشیمی همراه با قند ناشتا اندازه گیری میشود
اندازه گیری الکترولیتهای ادرار در آزمایشگاه اندازه گیری الکترولیتها در آزمایشگاه تشخیص طبی انجام میگیرد و معمولا فلیم فتومتر از دستگاههای موجود می باشد
اسیدهای آمینه و انواع آن اسیدهای آمینه ترکیباتی آلی هستند که در ساختمان پروتئین شرکت می کنند و از نوع آلفا می باشند.اسیدهای آمینه بتا و گاما نیز وجود دارند
اسید آمینه سیستئین Cysteine یکی از اسید آمینه هایی که در نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها دارد می باشد و دارای عامل تیول می باشدارسال نظر

 
نام (اجباری) :  
ایمیل(اختیاری):   
نظر شما:
نظرات کاربران

مطالب سایت را از دست ندهید

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

الایزا واشر

 

 

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

انجمن آسیب شناسی ایران 

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 

انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی

 

انجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی

 

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  

سازمان انتقال خون ایران 

سازمان سنجش اموزش کشور 

مرکز سنجش آموزش پزشکی

 

آموزش مداوم پزشکی کشور