اسید آمینه سیستئین Cysteine

1392/05/05

اسید آمینه سیستئین

اسید آمینه سیستئین,سیستئین,سیستین,تورین,متیونین,اسید سیستئیک,بیوشیمی,پلی پپتید

 

 

این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئین ها به عهده  دارد

زیرا عامل تیول SH دو ملکول سیستئین در یک زنجیر پلی پپتیدی و یا دو

ملکول سیستئین بین دو زنجیره پلی پپتیدی با از دست دادن هیدروژن پیوند

کووالان می سازند و در نتیجه دو ملکول سیستئین تبدیل به اسید آمینه

دیگری به نام سیستین می گردند.

 

اسید آمینه سیستئین,سیستئین,سیستین,تورین,متیونین,اسید سیستئیک,بیوشیمی,پلی پپتید

 

 

سیستین به آسانی اکسید شده و تولید اسید سیستئیک می کند.

اسید سیستئیک عامل کربوکسیل خود را در طی واکنشهای آنزیمی

در سلول از دست داده و تولید ماده ای بنام تورین می کند که در کبد

با مواد سمی ترکیب شده و دفع سموم را آسان می کند.

برگرفته از کتاب بیوشیمی عمومی ملک نیا

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران