کنترل کیفی بن ماری در آزمایشگاه

1392/05/15

کنترل کیفی بن ماری


آزمایشگاه,اتوکلاو,بن ماری,انکوباتور,بن ماری جوش,کنترل کیفی بن ماری,علوم آزمایشگاهی,


 

کنترل روزانه دمای آب بن ماری ، در چهار گوشه دستگاه و به وسیله

دماسنجی غیر از دماسنج متصل به آن انجام میگیرد.

دمای خوانده شده در طی روزهای متوالی را باید بر روی منحنی کنترل

کیفی دما ثبت نموده و بر اساس نتایج حاصله تصمم گیری نمود.

برای بسیاری از آزمایش ها ، به ویژه آزمایش های کینتیک مانند آزمایش

های آنزیمی تغییر یک درجه سانتی گراد باعث 10% تغییر در فعالیت

آنزیم می شود.برای چنین آزمایش هایی 0.1+ و 0.1- درجه سانتی

گراد قابل چشم پوشی است.

برای آزمایش های End Point  مقدار 0.5+ و 0.5- درجه سانتی گراد

اختلاف از دمای مطلوب قابل اغماض است.

 

 

منبع : انجمن علمی آسیب شناسی ایران

        آزمایشگاه مرجع سلامت

 

 

 


   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران