اصول کار با بن ماری در آزمایشگاه

1392/05/17

اصول كار


بن ماری,بن ماری آزمایشگاهی,آزمایشگاه,پاتولوژی,بن ماری جوش,تجهیز آزمایشگاه,


بن‌ماري‌ها از فولاد ساخته شده و توسط يك رنگ الكتروستاتيك با توانايي جذب و مقاومت بالا در مقابل شرايط محيط آزمايشگاه، پوشيده مي‌شوند.

بن‌ماري‌ها داراي يك قطعه هستند كه كـنترل‌ها درون آن جاي گرفته‌اند. بن‌ماري‌ها هـمـچـنـيــن داراي يـك مـحـفـظـه تـانـك بـوده كـه ضـــــد‌زنـــــگ بـــــوده و داراي مــجــمـــــوعــــه‌اي از رزيـستـورهـاي الكتـريكـي در قسمـت پـاييـن آن هستند.

در اين دستگاه‌ها، حرارت توليد شده به مايع درون تانك (آب يا روغن) منتقل شده و بدين وسيله، مايع درون محفظه تانك به كمك وسيله‌هاي كنترل كننده (ترموستات و ...) به دماي مورد نظر مي‌رسد.
به طور كلي، رزيستورهاي مورد استفاده در بن‌ماري‌ها بر 2 نوع هستند:


رزيستورهاي داخلي: اين رزيستورها درون يك لوله قرار گرفته و در قسمت تحتاني محفظه تانك بن‌ماري و در تماس مستقيم با مايع درون آن قرار مي‌گيرند.


رزيستورهاي خارجي: اين نوع رزيستورها در قسمت پايين و در خارج از محفظه تــانــك قــرار گــرفـتــه انــد. ايــن نــوع رزيـسـتــورهــا بــه وسـيـلــه يــك مــاده ايــزولـه كننـده (Isolating material) به منظور جلوگيري از اتلاف گرما، پوشيده شده اند. اين نوع از رزيستورها، گرما را از طريق هدايت گرمايي (Thermal conduction) به كف محفظه تانك منتقل مي‌كنند.


انواع خاصي از بن‌ماري‌ها داراي اجزايي از قبيل سيستم يكنواخت كننده نيز هستند كه موجب ايجاد يك حركت كنترل شده دقيق در مايع درون محفظه تانك شده و بدين وسيله موجب ايجاد يك دماي يكنواخت در سراسر مايع درون آن مي‌شود.


به طور كلي، بن‌ماري‌ها از نظر دمايي به سه دسته با دماي پايين، دماي بالا و عايق دار تقسيم بندي مي‌شوند.


 

   منبع خبر: ماهنامه مهندسی پزشکی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران