نکات لازم در هنگام کار کردن با بن ماری در آزمایشگاه

1392/05/17

نكات لازم در هنگام كار كردن با بن‌ماری به منظور افزايش عمر دستگاه


بن ماری,بن ماری آزمایشگاهی,آزمایشگاه,پاتولوژی,بن ماری جوش,تجهیز آزمایشگاه,

 


بر حسب نوع بن‌ماري، محفظه تانك آن را از مايع مورد نظر (آب، روغن) پر كنيد.
سطح مايع مورد نظر درون محفظه تانك بـن‌مـاري بـايد به گونه‌اي باشد كه پس از قرار گرفتن نمونه‌ها در داخل آن، ارتفاع سطح مايع از كف محفظه تانك، 5-4 سانتي متر باشد.
درون محفظه تانك بايد تميز باشد. برخي از سـازنـدگان اين وسيله توصيه مي‌كنند كه به منظور جلوگيري از رشد قارچ، كپك و ...، مواد مهار كننده رشد اين ارگانيسم‌ها نيز به آب درون محفظه تانك افزوده شود.
از تميـز كـردن بـن‌مـاري بـا مـواد شيميـايي سفيدكننده خودداري شود.
از مايعاتي كه داراي مقادير بالايي از كلر هستند، خودداري شود.
از محلول‌هاي نمكي ضعيف مانند كلريد ســـديـــم، كـلــريــد كـلـسـيــم يــا تــركـيـبــات كــروم، خودداري شود.
از ريختـن هـر نـوع اسيـد قـوي در محفظه تانك بن‌ماري، خودداري شود.
از مصرف غلظت‌هاي بالاي هر نوع نمك در محفظه تانك بن‌ماري، خودداري شود.
از مصرف غلظت‌هاي پايين هيدروكلريد، هـيـــدروبـــرومـيــك، هـيــدرويــديــك، اسـيــدهــاي ســـولـفـــوريـــك يـــا كـــرومـيـــك در بـــن‌مــاري‌هــا خودداري شود.
از مصـرف آب مقطـر بـه منظـور پـر كـردن محفظه تانك بن‌ماري‌ها، به دليل ايجاد سايش و سوراخ شدن بن‌ماري، خودداري شود

 

 

   منبع خبر: ماهنامه مهندسی پزشکی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران