محیط های کشت میکرب شناسی -جامد و مایع

1392/05/24

محیط های کشت

آزمایشگاه,میکرب شناسی,محیط کشت,بلاد آگار,سیمون سیترات,لوپ,گرم منفی,مولر هینتون,کلنی کانتکشت وتکثیر باکتریها در محیط های مصنوعی از مهمترین روشهای تشخیصی در باکتر ی شناسی است . برای کشت موفق باید شرایط مناسب برای رشد باکتری فراهم گردد. ازجمله این شرایط مواد غذایی- حرارت-رطوبت کافی- نمک- PH مناسب- حضور یاعدم حضوراکسیژن می باشد. محيط های كشت را متناسب با نوع آزمايش مي‏توان به دو صورت مايع و جامد تهيه كرد.

۱- محيط كشت مايع :

محيط های مايع به علت نداشتن آگار در تركيب خود به صورت جامد در نيامده و متناسب با نوع ميكروارگانيسم و آزمايشهاي مورد نظر مي‏توان آنها را در لوله‏هاي آزمايش ـ ارلن ماير و يا ظروف ديگر مورد استفاده قرار داد.

آزمایشگاه,میکرب شناسی,محیط کشت,بلاد آگار,سیمون سیترات,لوپ,گرم منفی,مولر هینتون,کلنی کانت

۲.محیط كشت جامد :

محيط های جامد به علت دارا بودن آگاردر تركيب خود به صورت جامد بوده و متناسب با ميكروارگانيسم ها و آزمايش هاي مورد نظر مي‏توان آنها را در لوله - ظروف پتري(پلیت)و يا ظروف ديگر مورد استفاده قرار داد . البته محیط های نیمه جامد نیز وجود دارد.که میزان آگار آن نسبت به محیط های جامد کمتر است.مثل SIM

 

   منبع خبر: microblahijan.blogfa. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران