نمونه سوالات بیوشیمی 3

1392/05/29

نمونه سوالات بیوشیمی

اسید آمینه ها از سوالات پرتکرار در سوالات بیوشیمی می باشد

1- ساختمان شیمیایی کدام اسید آمینه دارای دو کربن نامتقارن است؟

الف-ایزولوسین

ب-تریپتوفان

ج-سرین

د-والین

2- ساختمان شیمیایی آمیلوپکتین به کدام ماده شباهت بیشتری دارد؟

الف-اینولین

ب-سلولز

ج-گلیکوژن

د-مالتوز

3-کدام اسید آمینه حامل آمونیاک در بدن انسان است؟

الف-آرژینین

ب-اسید گلوتامیک

ج-اورنیتین

د-گلوتامین

4-کدام اسید آمینه پیش ساز کاتکول آمین ها می باشد؟

الف-آرژینین

ب-تیروزین

ج-لیزین

د-هیستیدین

5-کدام اسید آمینه در سنتز هم شرکت دارد؟

الف-آلانین

ب-آسپارتیک اسید

ج-گلایسین

د-پرولین

6-کدامیک پیش ساز سرین می باشد؟

الف-استیل کوآنزیم آ

ب-3-فسفو گلیسرات

ج-گلایسین

د-لاکتات

   منبع خبر: آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران