نمونه سوالات ویروس شناسی 1

1392/05/29

نمونه سوالات ویروس شناسی


آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,ویروس شناسی,اپشتن بار ویروس,مونونوکلوز عفونی,سوالات ویروس شناسی,ارشد ویروس شناسی


 

1- ویروس ها چگونه منتقل می شوند؟

الف-تماس مستقیم

ب-گزش حیوان یا حشره آلوده

ج-از راه دستگاه گوارش

د-همه موارد


2-کدامیک از ویروس ها بدون پوشش می باشند؟

الف-فلاوو ویروس

ب-هپادنا ویروس

ج-هرپس ویروس

د-آدنو ویروس


3-کدامیک از ویروس ها از راه تناسلی انتقال می یابد؟

الف-ویروس پاپیلوما

ب-ویروس پولیو

ج-ویروس اوریون

د-ویروس سرخک


4-در کدامیک از عفونتهای زیر ویروس به حالت نهفته در می آید؟

الف-آبله

ب-فلج اطفال

ج-روتاویروس

د-هرپس تناسلی


5-مصرف موضعی اینترفرون در کدام یک از ضایعات زیر اثر دارد؟

الف-آبله مرغان

ب-ژگیل

ج-زگیل و آبله مرغان

د-هیچکدام   منبع خبر: آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران