نمونه سوالات ویروس شناسی 2

1392/06/01

نمونه سوالات ویروس شناسی 2

ویروس شناسی,نمونه سوالات ویروس شناسی,ویروس شناسی پزشکی,کنکور ویروس شناسی,ارشد ویروس شناسی

 

1-کدام یک از ویروس های زیر دارای ژنوم دیپلوئید است؟

الف-پولیو

ب-روتا

ج-کورونا

د-ایدز

 

2-به چه دلیل ویروس قادر به رشد روی محیط های مصنوعی نمی باشد؟

الف-به علت حساسیت به ترکیبات سازنده محیط کشت

ب-به علت نداشتن دستگاه آنزیماتیک

ج-به علت نیاز به مواد غنی شده

د-هر سه عبارت فوق صحیح است

 

3-کپسید در ساختمان ویروس ها چیست؟

الف-غشایی حاوی چربی

ب-ذره کامل ویروسی

ج-واحدهای مورفولوژیک

د-روکش پروتئینی در بر گیرنده اسید نوکلوئیک

 

4-کدام تعریف درباره ویروس ها صادق نیست؟

الف-تکثیر فقط در سلول های سازنده

ب-دارنده دو نوع اسید نوکلوئیک DNA , RNA

ج-کوچکترین عامل عفونی

د-مقاوم به آنتی بیوتیک های باکتریایی

 

5- کدام مطلب در مورد ویروس ها صحیح است؟

الف-ویروس ها بزرگتر از کلامیدیاها هستند

ب-بعضی از ویروس ها بزرگتر و بعضی کوچکتر از کلامیدیا ها هستند

ج- ویروس ها از کلامیدیا ها کوچکتر هستند

د-ویروس ها مثل باکتری ها حاوی هر دو نوع اسید نوکوئیک هستند

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1-د

2-ب

3-د

4-ب

5-ج

 

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران