میکروپیپت یا سمپلر در آزمایشگاه

1392/06/12

میکروپیپت یا سمپلر در آزمایشگاه

 

 

ميكروپيپت / سمپلر و ارزيابي آن
معمولا بصورت TD طراحی شده است و برای حجمهای 1000-1 میکرولیتر است
بوسیله یک پیستون مکانیکی با جابجایی هوا عمل می کند
تذکر :
نوک سمپلر نباید با دستمال کاغذی خشک کرد بلکه نوک آنرا به کناره ظرف کشیده وتا مازاد مایع پاک شود.
هنگام تخلیه مایع نیز به جدار ظرف نزدیک کرده و پیستون آن تا مرحله دوم فشرده میشود تا تخلیه کامل صورت گیرد
عدم صحت معادل یا کمتر از 1%
عدم دقت (ضریب انحراف) 0.6-0.3 %
نکته: برای حجمهای کمتر از 10 میکرولیتر این مقادیر بمیزان قابل توجهی افزایش می یابد.


نكات مهمي كه در كار با سمپلر لازم است رعايت شود عبارتند از:


1- اطمينان از اتصال كامل نوك سمپلر به سمپلر


2- عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مكش


3- تخليه محلول با تماس نوك سمپلر به جداره ظرف تحت زاويه 10 تا 40 درجه


4- رهاكردن آرام دكمه در زمان پر يا خالي كردن محتويات نوك سمپلر.


5- كشيدن كناره‌هاي خارجي نوك سمپلر پس از انجام مكش به جداره هاي فوقاني لوله به منظور حذف قطرات خارجي نوك سمپلر يا در صورت نياز خشك كردن قطرات باقيمانده در بخش خارجي آن به كمك پارچه‌اي بدون پرز (البته بايد مطمئن شد كه پارچه چيزي از محتويات داخل نوك سمپلر را به خود جذب نكند.)


6- هنگام تخليه محلول پس از توقف اول (پايين آوردن دكمه كنترل تا مرحله اول) بايد كمي تأمل كرد (3-1 ثانيه) و سپس دكمه را تا توقف دوم پايين آورد.


7- در سمپلرهاي متغير توصيه مي‌شود براي كاهش حجم و تنظيم حجم مورد نظر، به آرامي دكمه كنترل، تا رسيدن به حجم انتخابي چرخانده شود.
براي افزايش حجم بهتر است دكمه كنترل را تاكمي بيش از حجم موردنظر پيچاند و بعد در خلاف جهت با كم كردن حجم به مقدار موردنظر رسيد.

میکروپیپت یا سمپلر آزمایشگاه


كنترل كيفيت سمپلر (ميكروپيپت)


اطمينان از كاليبراسيون صحيح پيپتها و ميكروپيپتها كه از طريق بررسي صحت عملكرد پيپت / ميكرو پيپت در برداشت حجم مورد انتظار حاصل مي‌شود، نقش مهمي در برنامه‌هاي تضمين كيفيت ايفا مي‌كند. اگرچه اين ارزيابي به دو روش توزين و رنگ سنجي قابل انجام است، ولي تحت شرايط موجود و به علت عدم دسترسي اغلب آزمايشگاهها به الزامات استفاده از روش توزين مانند؛ ترازوهايي با درجه تفكيك (Resolution) مناسب براي كنترل سمپلر (درجه تفكيك 0.01 ميلي گرم) و كنترل كاليبراسيون ترازو در فواصل زماني، استفاده از روش رنگ سنجي جهت بررسي كاليبراسيون، توصيه مي‌گردد.
بررسي دقت و صحت سمپلرهاي دستي بهتر است 3 تا 4 بار در سال انجام شود.


مقادير مجاز عدم دقت و عدم صحت:

اولين معيار مقايسه براي كنترل كيفيت سمپلرها، ميزان ادعا شده توسط سازندگان سمپلر براي Inaccuracy (Bias) و Imprecision (CV%) مي‌باشد.
باتوجه به مختصات كيفيتي بسياري از ميكروپيپتها، حداكثر ميزان قابل قبول عدم دقت: CV = 1.5 %
و حداكثر ميزان قابل قبول عدم صحت:BIASE: 3.0% پيشنهاد مي‌شود.
برای محاسبه خطای کل = % عدم صحت + % عدم دقت ( ضریب انحراف )
در صورتی که ضریب انحراف معیار بیش از 3% و عدم صحت بیش از 5% باشد کارآیی سمپلر غیر قابل قبول است .

میکروپیپت یا سمپلر آزمایشگاه
نحوه نگهداري سمپلر


كليه قسمت‌هاي خارجي اغلب سمپلرها را مي‌توان با محلول صابون تميز كرد و پس از آب كشي با آب مقطر در دماي اتاق خشك نمود.
براي ضدعفوني كردن، محلول 60% ايزوپروپانل توصيه مي‌شود. (انواعي نيز قابل اتوكلاوكردن هستند كه آنها را در اتوكلاو استريل مي‌نمايند).
پس از شستشوي سطوح خارجي و تميزكردن بخش نگهدارنده نوك سمپلر Tipholder (كه به كمك ميله همراه يا با سو آب آغشته به اتانل 70 درجه انجام مي‌گيرد) بايد پيستون با مقدار كمي از روغن همراه سمپلر، كه اغلب، Silicone grease مي‌باشد، روغن‌كاري شود.براي تميز كردن قسمتهاي داخلي سمپلر بايد به راهنماي همراه سمپلر مراجعه شود.

میکروپیپت یا سمپلر آزمایشگاه

نكات مهم
- ضربه به سمپلر مي‌تواند اين وسيله را از كاليبراسيون خارجنمايد.
-باانتخاب سر سمپلر مناسب، حجم محلول برداشتي بايد در حدي باشد كه مايع وارد قسمت‌هايداخلي نگردد.
- تماسدست با نوك سمپلر آلوده ممنوع است.
- درصورت مكش محلول‌هاي اسيدي و ساير مواد با خاصيت خورندگي بايد بخش نگهدارنده نوكسمپلر (Tip-holder) بازشده و پيستون و حلقه پلاستيكي (O-ring) بخوبي با آب مقطر شستهشود.
- هرگزنبايد سمپلر حاوي محلول به پهلو روي ميز گذاشته شود.
- هرگزنبايد سمپلرهاي متغير را بر روي حجمي خارج از محدوده حجم ادعائي آن تنظيم كرد.


دیسپنسر :
· برای انتقال متوالی یک ماده بکار می رود
· معرفهای رسوب دهنده و یا خورنده را نباید داخل آن ریخت ( مثل محلول لیبرمن برای آزمایش کلسترول )
· مرتب تمیز شود
· قبل از شروع کار حجم تخلیه شده ارزیابی شود
· کنترل کیفی
· مانند سمپلر است : عدم صحت 1% و عدم دقت 0.1 %
كنترل كيفي پيپت
محاسبه حجم يك وزن اندازه گيري شده آب، دردما و فشار متفاوت
باتوجه به جدول تعيين فاكتور وزن مخصوص آب در دوره‌هاي مختلف باتوجه به فشار هوا از سطح دريا (mmHg 760 = فشار هوا در كنار دريا)

 

   منبع خبر: persian.persiantd. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران