آئین نامه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی -فصل اول

1392/01/01

فصل اول

تعریف

ماده 1

آزمایشگاه تشخیص طبی , موسسه ای پزشکی است که طبق ضوابط قانونی ایجاد گشته و در آن نمونه های مخالف برگرفته از بدن انسان برای تشخیص و کنترل بیماریها و تاثیر درمان مورد آزمایش قرار گرفته و از این پس در این آئین نامه به اختصار "آزمایشگاه " نامیده می شود

در این آئین نامه به اختصار به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی " وزارت " و به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی " دانشگاه " و به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی " کمیسیون قانونی " و به پروانه تاسیسو مسئولان فنی " پروانه های قانونی " گفته می شود

ماده 2

هر آزمایشگاه نسبت به نوع تخصص و صلاحیت علمی مسئول یا مسئولین فنی آن بر اساس مجوزهای صادره از وزارت می تواند دارای یک یه چند بخش از بخشهای زیر باشد

الف - بیوشیمی

ب- خونشناسی

ج - میکربشناسی یا پاتیوبیولوژی ( باکتری شناسی , انگل شناسی , ویروس شناسی و قارچ شناسی

د - ایمنی شناسی و سرم شناسی

ه - آسیب شناسی تشریحی ( پاتولوژی وسیتولوژِی

 

   منبع خبر: 4

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران