روش کالیبراسیون دستگاه سیسمکس SYSMEX

1392/06/23

روش کالیبراسیون دستگاه SYSMEX :


کنترل هماتولوژی و دستگاه سیسمکسمهمترین هدف کالیبراسیون ، صحت آزمایش است.

استفاده از لوله های CBC استاندارد با مواد ضد انعقاد مناسب جهت صحت آزمایش الزامی است .برای دستگاه SEYSMEX K1000

استفاده از ماده ضد انعقاد K2 وبرای دستگاه SYSMEX KX21 استفاده از ماده ضد انعقاد K3 جهت دیف دستگاه الزامی است ، لوله CBC را حتما تا خط نشانه پر نمایید .


بوسیله خون کنترل: بعد از خارج کردن خون کنترل از یخچال و اطمینان از معتبر بودن آن ، خون را بر روی دستگاه روتیتر قرار داده وتا هم دما شدن آن با محیط صبر می کنیم. سپس خون کنترل را به دستگاه می دهیم ، سپس جواب دستگاه را با جواب خون کنترل مقایسه می کنیم. در صورت مغایرت لازم است ضرایب دستگاه را تغییر دهیم. به طور مثال ضریب پیش فرض دستگاه برای Wbc ،103 است. دستگاه Wbc خون کنترل را 5.3 محاسبه نموده است در حالی که جواب خون کنترل 4.9 است. بدین ترتیب با یک تناسب ساده ضریب جدید را بدست می آوریم:

5.3     103

4.9      X

x:95


روش مقایسه ای: در صورت نبود خون کنترل باید 5 ویال خون را به دستگاهی که از کالیبر بودن آن مطمئن هستیم تست می کنیم ، سپس همان ویال ها را با دستگاه خودمان تست و جواب ها را مقایسه می کنیم. سپس برای هر پارامتر به همان صورتی که در قبل اشاره شد عمل می نماییم.دستگاه Sysmex k4500

قبل از اقدام به تخلیه چند بار وایتکس غلیظ را به جای خون به دستگاه بدهید

ابتدا دستور العمل زیر را انجام دهید

هنگامی که دستگاه در حالت Ready است کلید های زیر را پشت سرهم بزنید و به صدای بوق ممتدی که در این حالت خواهید شنید توجه نکنید

C , 9 , - ,0

لوله های مربوط به ظروف ایزوتون و لایز را از ظزف مربوطه خارج کرده و در جای تمیز قرار دهید

برای تخلیه محلول های دستگاه لازم است که زیر برنامه Deprime از زیر برنامه Service seq مربوط به برنامه Service seq اجرا شودپس با دقت کامل کلید های زیر را پشت سر هم فشار دهید

Select , 6 , Enter , 1 , Enter , 2 , Enter

سپس دستگاه شروع به تخلیه محلول ها خواهد کرد

چند دقیقه ای صبر کنید تا دستگاه آماده به کار شود و چراغ Ready به حالت چشمک زن قرمز قرمز تبدیل شود در این حالت دستگاه را خاموش کرده و پس از ده ثانیه روشن کنید

لوله های مربوط به ظروف ایزوتون و لایز را داخل بطری های محلول های جدید قرار داده و کلید Auto Rinse را بزنید در این حالت اگر با پیغام های No Lyse & Reagent ویا پیغام های مشابه برخورد کردید می توانید کلید Auto Rinse را مجددا فشار دهید

حالا محلول های جدید جایگزین شده اند و حتما پس از کنترل نتایج و احتمالا کالیبراسیون Hgb , Hct به کار با دستگاه ادامه دهید

 

 

   منبع خبر: roozazmoon.com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران

مرتضی محمدی 1395/06/14
سپاس گذارم ازمعلومات زیبایتان من درجایی کارمیکنم مه وقتی دستگاهای فتومتریا سیسمکس خراب میشه بایدبفرستم مشهدچون ایتجامهندس تیست اگه امکان داره معلومات درموردایراددستگاهابه من اراعه کنیدممتون