مورفولوژی گلبول های قرمز

1392/07/24

مورفولوژی گلبول های قرمز

 

مورفولوژی گلبول قرمز و پوئی کیلوسیتوز

 

 

بررسی اسمیر خون محیطی (PBS) جزیی از سیستم کنترل کیفی CBC است که برای تکنولوژیست پزشکی، پزشک یا هر کس دیگری که صحت نتایج CBC برایش مورد سئوال است قابل دسترس می‏باشد.

در صورتی که CBC بدون بررسی PBS گزارش شود، ممکن است مواردی مثل وجود سلول تارگت، سلول داسی یا tear drop، اجسام Howell – Jolly یا Pappenheimer، پارازیت‏های داخل سلولی و سایر اختلالات، مخفی باقی بمانند.
احتمال اینکه اشکال رینگ بابزیا (Babesia یک پروتوزوان داخل اریتروسیتی است که مشخصة آن وجود اشکال تتراد در گلبول قرمز است) با اشکال رینگ پلاسمودیوم فالسی پاروم اشتباه شود وجود دارد. در حالی که بابزیوزیس معمولاً توسط نیش کنه انتقال پیدا می‏کند، احتمال انتقال آن از طریق ترانسفوزیون خون یا محصولات آن و اهداء عضو وجود دارد. ارزیابی میکروسکوپی مورفولوژی RBC همچنان ابزاری مهم جهت بررسی شدت کم خونی در بیماران مبتلا به فقر آهن است.
وجود الیپتوسیت در خون محیطی همراه با اسفروسیت و شیستوسیت و تاریخچه خانوادگی از الیپتوسیتوز ارثی ممکن است نشانة وجود پیروپویکیلوسایتوز ارثی (HPP) باشد.

تست حساسیت حرارتی مثبت (TST) Thermal Sensitivity Test از این تشخیص نادر حمایت خواهد کرد. TST به این صورت است که خون بیمار به مدت 10 دقیقه در ˚C46 انکوبه می‏شود و در صورت افزایش واضح در elongation و fragmentation گلبول‏های قرمز، مثبت تلقی خواهد شد.
■ همراهی بالینی احتمالی واریانت‏های مورفولوژیکی گلبول قرمز:
▪ crenated cell (Echinocyte): شکل واریانت RBC طبیعی.
▪ Burr cell Schizocyte, Helmet cell, DIC:، رسوب فیبرین داخل ورید، آنمی همولیتیک میکروآنژیوپاتیک، HTN، بیماری دریچه‏ای قلب، اورمی، سوختگی، بدخیمی متاستاتیک، فقرآهن شدید نوزاد طبیعی.
▪ الیپتوسایت، اوالوسایت: به تعداد کم در حالت طبیعی، به تعداد زیاد در الیپتوسایتوز اولیه، فقرآهن، تالاسمی، HbS، HbC، کم خونی‏های همولیتیک دیگر.


Target cell (Codocyte): هموگلوبینوپاتی‏ها به خصوص HbS/HbC/HbD و تالاسمی فقر آهن، بیماری کبد، فقدان لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز (LCAT).


▪ ماکروسیت بیضی (Megalocyte): کم خونی مگالوبلاستیک، فقر B12 / فولات، اختلالات میلوپرولیفراتیو (MPD)، شیمی درمانی.


▪ اسفروسیت: اسفروسیتوز ارثی، شرایط همولیتیک ایمنی.


Tear drop cell (Dacrocyte): MPD، پروسه میلوفتیزیک، کم خونی بدخیم، تالاسمی.
▪ sickle cell (Drepanocyte): بیماری سلول داسی و واریانت‏های آن (یعنی
سیکل / تالاسمی، بیماری SD، بیماری SC).


▪ Acanthocyte: آبتالیپوپروتئینمی، سیروز الکلی همراه با همولیز، فقدان پیروات کیناز، در بعضی افراد پس از درمان با هپارین.


▪ Stomatocyte: استوماتوسیتوز ارثی، الکلیسم، بیماری Rh null.


▪ Schistocyte، Helmet cell، Spurr cell: همولیز میکروآنژیوپاتیک، بیماری دریچة قلب، DIC، سوختگی شدید، اورمی.


▪ Triangulocytes: الکلیسم، ندرتاً در بیماری HbC، تالاسمی، بیماری غیرالکلی کبد، پورپورای ترومبوسایتوپنی ترومبوتیک (TTP)، کموتراپی آنتی‏ میتوتیک.


▪ Eccentrocytes (توزیع نامتقارن Hb): فقدان G6PD.


▪ Bite cells (Degmacyte): آنمی همولیتیک جسم Heinz، همولیز اکسیداتیو، متهموگلوبینمی ناشی از فنازوپیریدین / سولفونامید، هموگلوبین ناپایدار مثل Hb Köln، تالاسمی.


▪ Hemighosts: آسیب اکسیداتیو شدید، آنمی همولیتیک جسم Heinz، همولیز اکسیداتیو.


▪ پلی کروماتوفیل، رتیکولوسیت، RBC هسته‏دار: اریتروپوئز افزایش یافته، حالات میلوفتیزیک، حالات همولیتیک، بعد از برداشتن طحال.


▪ (Punctate basophilis) Basophilic Stippling: مسمومیت با سرب، حالات همولیتیک، تالاسمی، فقدان پیریمیدین- ¢5 – نوکلئوتیداز.


▪ اجسام Pappenheimer (Siderocytes): بعضی کم خونی‏های همولیتیک، بعد از برداشتن طحال، بعضی کم خونی‏های مگالوبلاستیک، بعضی شرایط سیدروبلاستیک.


▪ پارازیت‏ها: پلاسمودیوم، میکروفیلاریا (نه داخل سلولی)، باسیل بیماری

Whipple¢s (Tropheryma whippelii)، بابزیا و ارگانیسم‏های شبیه بابزیا، اسپیروکت گونه‏های بورلیا (تب راجعه).
▪ Rouleaux of RBCs: افزایش غلظت پروتئین، میلوم متعدد، ماکروگلوبولینمی والدن اشتروم با زمینة رنگ شدة آبی.
▪ اجسام Howell – Jolly (قطعات هسته): کم خونی همولیتیک، هیپواسپلنیسم / فقدان طحال (splenectomy)، کم خونی مگالوبلاستیک.
▪ Cabot Ring (بقایای هسته): کم خونی مگالوبلاستیک.
▪ اجسام Heinz (Hb دناتوره): بعضی از کم خونی‏های همولیتیک حساس به داروهای اکسیداتیو، هموگلوبینوپاتی‏های ناپایدار.
▪ انکلوزیون­های HbH: تترامرهای Hbβ4 ناپایدار در گلبول­های قرمز نادر؛ رنگ با کرزیل بلو (Cresyl Blue)

 

 

   منبع خبر: وزارت بهداشت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران

بصیر اسد 1393/03/10
سلام طریقه تحری RBC مورفولوژی را در این سایت اصافه نمایید تشکر