تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی-فصل پنجم

1392/01/04

فصل پنجم

ضوابط ساختمان آزمایشگاه

ماده 17

ساختمان آزمایشگاه باید دارای کلیه ضوابط مربوط به شرایط فیزیکی آزمایشگاه که توسط دفتر فنی وزارت تعیین می شود, باشد. در صورتی اجازه بهره برداری صادر می شود که بازرسین دانشگاه های پزشکی این شرایط را احراز نمایند.


   منبع خبر: 2

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران