حاکمیت بالینی چیست ؟

1392/08/17

حاکمیت بالینی چیست؟ (Clinical Governance)حاکمیت بالینی در بیمارستان و اعتبار بخشی در آزمایشگاهدر كشورهاي مختلف روش ها و ابزارهاي متنوعي جهت ارتقاء كيفيت مراقبت هاي سلامت تا به امروز بكار گرفته شده اند. از ميان اين روش ها، حاكميت باليني براي نخستين بار در NHS(سیستم طب ملی) انگليس به عنوان استراتژي ارائه شده از سوي دولت و به منظور ارتقاء كيفيت مراقبت هاي باليني در سال 1998 مطرح شد.


حاكميت باليني چارچوبي است که در آن سازمان هاي ارايه دهنده خدمات باليني، در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که درآن تعالي خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازد.

حاكميت باليني به طور همزمان توجهش را روي مسئوليت پذيري جهت حفظ سطح مراقبت هاي كنوني و نيز ارتقاء وضعيت كيفي مراقبت هاي آتي مبذول مي دارد. همچنين مفهومي است كه مي كوشد روش ها و ابزارهاي گذشته در سنجش و ارتقاء كيفيت مراقبت ها ادغام و يكپارچه شوند. در واقع استراتژي واحد و جامعي كه بهبود مستمر كيفيت را در نظام NHS انگليس به عنوان يك مدل سيستماتيك مطرح ساخته است، حاكميت باليني است.


مطرح شدن مفهوم حاكميت باليني در سال 1998 سبب شد تا كيفيت در كانون اصلاحات NHS قرار گيرد. اين مفهوم قصد دارد تا تمامي فعاليت هايي را كه در مسير مراقبت هاي باليني انجام مي شوند را ادغام نموده و آنها را در قالب يك استراتژي واحد درآورد.

حاكميت باليني شامل مفاهيمي چون: بهبود كيفيت اطلاعات، ارتقاء مشاركت و همكاري بيماران، بهبود كار گروهي و اجرايي نمودن پزشكي مبتني بر شواهد است و همانند چتري است كه همه چيز هايي كه به حفظ و ارتقاي استاندارد هاي مراقبت از بيمار كمك مي كند، را پوشش مي دهد.

اين امر در برگيرنده تمامي فعاليت هاي ارتقاء كيفي است كه كادر باليني آنها را روزانه در انجام مراقبت هاي درماني لحاظ مي دارند. همچنين حاكميت باليني چارچوبي فراهم مي كند كه در قالب آن، فعاليت هاي بهبود كيفيت بصورتي هماهنگ و يكپارچه جاي مي گيرند.


آنچه اهميت آن روشن است لزوم بهبود كارايي، اثربخشي و ايمني بيمار است. بدين منظور مسئوليت پذيري مراكز ارائه خدمات سلامت مي بايست افزايش يابد تا از ناهمساني خدمات ارائه شده به بيماران كاسته شود. هم چنين خطاهاي پزشكي به عنوان يك اصل مهم در امر حاكميت باليني مورد توجه قرار گرفته تا بدين طريق مراقبتهاي نامناسب، ضعيف و غيراثربخش از بين بروند. از طرفي سازمان هاي مراقبت سلامت از پيچيدگي زيادي برخوردار بوده و ساختار، فرايندها و مديريت آنها براي ارتقاء مراقبت هاي باليني اهميت زيادي دارد. حاكميت خدمات باليني اين پيچيدگي ها را تشخيص داده و مي كوشد تا برخي از اين مسائل و مشكلات را از طريق ايجاد راهكاري ادغام يافته و جامع و حركت مستمر به سمت بهبود كيفيت مرتفع سازد.

 

   منبع خبر: amirhp.bpums.ac.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران