حاكميت خدمات باليني چيست؟

1392/08/17

حاكميت خدمات باليني چيست؟


حاکمیت بالینی در آزمایشگاهدر تعريف حاكميت خدمات باليني ديدگاهي ادغام يافته از مراقبت هاي باليني و نيز غيرباليني مطرح است كه كيفيتي جامع را در بر مي گيرد. چنين ادغامي به يكپارچگي سازماني، هماهنگي، همكاري و ارتباطات ميان واحدها در سازمان مي انجامد و با مراقبت هاي با كيفيت بالا مرتبط مي شود.

حاكميت خدمات باليني ادغام تمام فعاليت هايي است كه مراقبت از بيمار را در يك استراتژي واحد تلفيق مي كند. اين استراتژي شامل ارتقاء كيفيت اطلاعات، بهبود همكاري، بهبود روحيه كار تيمي و مشاركت، كاهش دامنه تغييرات و بي ثباتي هاي عملكردي و پياده سازي طبابت مبتني بر شواهد است.


حاكميت خدمات باليني مي كوشد عملكرد تمامي سازمان هاي مراقبت سلامت را به سوي بهترين استانداردهاي قابل قبول سوق دهد به اين اميد كه ناهمگوني هاي موجود در كيفيت مراقبت هاي ارائه شده به بيماران را كاهش دهد.


حاكميت خدمات باليني نيازمند استقرار فرهنگي است كه متخصصان حوزه سلامت را ترغيب كند تا بطور مستمر از خود بپرسند كه آيا عملكردي مناسب دارند و نيز اينكه چگونه مي توانند عملكرد خود را بهبود بخشند.


 

   منبع خبر: amirhp.bpums.ac.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران