هدف از استقرار حاكميت خدمات باليني چيست؟

1392/08/17

هدف از استقرار حاكميت خدمات باليني چيست؟


حاکمیت بالینی در آزمایشگاههدف حاكميت باليني تعيين استانداردهاي روشن و كاربردي، نظارت بر نحوه عملكرد سازمان هاي ارائه دهنده خدمات باليني و انتشار نتايج حاصل از انجام ارزيابي هاي دوره اي است.

حاكميت باليني هر اقدامي كه براي حداكثر نمودن كيفيت لازم باشد را به انجام مي رساند و در ارتباط با يافتن روش هايي است كه از آن طريق بتوان اثربخشي باليني را توسعه داده و فرهنگي مناسب به منظور حمايت از آن ايجاد كرد.


هدف اصلي حاكميت خدمات باليني ارتقاء مستمر كيفيت خدمات است و چارچوبي را فراهم مي نمايد كه در قالب آن سازمان هاي ارائه دهنده خدمات سلامت مي توانند به سمت رشد، توسعه و تضمين كيفيت خدمات باليني براي بيماران حركت كنند.

اين چارچوب در ارتباط با حوزه هاي كليدي كه در ذيل به آن اشاره شده مطرح است:
• اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبتي ممکن در قلب این خدمات جای دارد
• کمک به جلوگیری از بروز اشتباه در مسیر ارائه خدمات
• استفاده بهینه از منابع محدود
• افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی
• تحقق مسئولیت های سازمانهای مراقبت سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است
• تدوين برنامه اي جامع در خصوص اجرايي نمودن فعاليت هاي مرتبط با ارتقاء كيفيت
• تدوين دستورالعمل هايي براي تمامي متخصصان سلامت جهت شناسايي عملكردهاي ضعيف و اصلاح آن
• انجام مميزي هاي باليني
• مديريت خطرات باليني
• جمع آوري و انتشار اطلاعات مرتبط با اثربخشي فعاليت هاي باليني
• انجام بررسي هاي عملكردي از جمله موضوعات مرتبط با كيفيت
• آموزش و توسعه مستمر حرفه اي
• مديريت شكايات و يادگيري از نقاط منفي آنها
• استفاده از اطلاعات باليني بدست آمده از بيماران


   منبع خبر: amirhp.bpums.ac.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران