مزاياي كليدي حاكميت خدمات باليني اثربخش چيست؟

1392/08/17

مزاياي كليدي حاكميت خدمات باليني اثربخش چيست؟


حاکمیت بالینی در آزمایشگاه• ايجاد محيطي باز و مشاركتي كه در آن آموزش، تحقيق و انجام فعاليت هاي موثر و مفيد ارج نهاده مي شود
• ايجاد تعهد به كيفيت از سوي متخصصان حرفه اي و مديران
• اعمال رهبري قوي از راس سازمان
• استفاده مناسب از اطلاعات براي برنامه ريزي و پايش ارايه خدمات باليني
• اهميت يافتن موضوعات مرتبط با كيفيت و لزوم توجه و تاكيد بر آن ها
• ايجاد فرهنگ ارزش نهادن بر كار و فعاليت در قالب كار تيمي (team working)


حاكميت خدمات باليني نيازمند فرهنگي است كه در آن سازمان ها و اعضاي تيم هاي باليني:
• موضوعات كيفيتي را بعنوان هسته و پايه اي كليدي در كار خود قلمداد مي كنند
• با يكديگر مشاركت مي كنند تا عملكرد را ارتقا بخشند
• مايل و قادرند تا مشكلاتشان را حل و فصل نمايند
• توسعه فردي و آموزش را ارج مي نهند
• براي كار خود ارزش قايل هستند
• اهميت تجارب باليني بدست آمده از بيماران را تشخيص داده و به دنبال اين هستند كه بازخورد بيماران را بدست آورند
• چگونگي ارتقاي كيفيت مراقبت هاي باليني را بررسي مي كنند
• بطور فعال استانداردهاي مراقبت را به اجرا در مي آورند


به عبارت دیگر حاکمیت خدمات بالینی بکارگیری سازوکارهای حاکمیتی برای انجام کار درست، در زمان مناسب، به شيوه اي صحيح، در مكاني مناسب براي بيماران واجد شرايط در راستاي كسب حداكثر نتايج باليني موردنظر است.

 

   منبع خبر: amirhp.bpums.ac.ir

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران