دی اسید های منو آمینه

1392/08/25

دی اسید های منو آمینه

اسید آمینه آسپارتیک و اسید آمینه گلوتامیکاسید های آمینه ای هستند که دارای یک عامل آمین و دو عامل کربوکسیل

می باشند و به اسید های آمینه اسیدی مشهورند.اسید آسپارتیک

در پروتئین ها به مقدار زیاد یافت می شود.اسیدیته این اسید آمینه زیاد بوده

و PH ایزوالکتریک آن در حدود  2.8   است.اسید گلوتامیک

مقدار آن در پروتئین ها زیاد است . نقش مهم آن انتقال عامل آمین در

واکنشهای بیوشیمیایی است و PH ایزوالکتریک ان 3.2 است.

 

اسید پیروگلوتامیک

در بعضی از پپتیدها اسید گلوتامیک یک ملکول آب از دست داده و

تبدیل به اسید پیروگلوتامیک می شود.

 

برداشت از کتاب بیوشیمی عمومی ملک نیا

 

   منبع خبر: آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران