اسیدهای چرب

1392/09/10

اسیدهای چرب

 

 اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع

 

اسیدهای چرب دارای یک گروه جانبی و یک عامل کربوکسیل هستند.

اسیدهای چرب بصورت اشباع و غیراشباع و حلقوی و الکلی هستند.

اسید سربرونیک یک اسید چرب 24 کربنه دارای OH است.

اسید شولموگریک که در دیواره میکوباکتریومها وجود دارد ساختمان

حلقوی و پیچیده ای دارد.

اسيدهاي چرب اشباع بطور قابل ملاحظه اي در چربي گوشت، كره،

مارگارين، پيه و روغنهاي نـبـاتـي هـيـدروژنه وجـود دارند. ولي روغنهاي

حيواني شامل اسيدهاي چرب بلند زنجير (20-16 كربنه) مي باشند

و در حرارت اتاق جامدند. كره و شير حاوي اسيدهاي چرب كوتاه زنجيره

(10-4 كـربـنـه) مي بـاشند. روغـن نـارگيل داراي اسيدهاي چرب

زنجـيــره مـتـوسط (14-12كربـنـه)  مي باشد و به همين دليل در

حرارت اتاق نيمه مايع است.

 

اسیذهای چرب اشباع و غیر اشباع

نام اسيد چرب

نوع اسيد چرب

منابع غذايي

پالميتيك

SFA

 

روغن پالم، چربي گوشت گاو، روغن هسته پالم

 

استئاريك

SFA

كره كاكائو، چربي گوشت گاو

اسيد ميريستيك

SFA

روغن نارگيل، كره

اسيد لوريك

SFA

روغن نارگيل، روغن هسته خرما

اسيد اولئيك

MUFA

روغن زيتون، روغن كلزا (كانولا)

اسيد لينولئيك

PUFA

روغن ذرت، روغن سويا، روغن گل رنگ، روغن پنبه دانه

اسيد لينولنيك

PUFA

روغن سويا، روغن دانه كتان، روغن كلزا (كانولا)

اسيد آراشيدونيك

PUFA

انواع گوشت ها

اسيد ايكوزاپالنتاتوئيك

PUFA

روغن ماهي

اسيد دكوزاهگزانوئيك

PUFA

روغن ماهي

 اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع


نام
تعداد کربن
نوع
تعداد پیوند دو گانه
اسید بوتیریک
4
اشباع
-
اسید میریستیک
14
اشباع
-
اسید پالمیتیک
16
اشباع
-
اسید استئاریک
18
اشباع
-
اسید آراشیدیک
20
اشباع
-
اسید لیگنوسریک
24
اشباع
-
اسید اولئیک
18
غیر اشباع
1
اسید لینولئیک
18
غیر اشباع
2
اسید لینولنیک
18
غیر اشباع
3
اسید آراشیدونیک
20
غیر اشباع
4


   منبع خبر: آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران